Dokumenty do pobrania

Tutaj możesz przejrzeć i pobrać dokumenty, których aktualnie potrzebujesz


Zaświadczenia lekarskie


Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego działającego przy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach w związku z wnioskiem rodziców/prawnych opiekunów o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie Lekarza Medycyny Pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie w związku z wnioskiem rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach


Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego działającego przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach w związku z kwalifikacją dziecka/ucznia do: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych


Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego działającego przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach w celu objęcia dziecka/ucznia: indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, indywidualnym nauczaniem


Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu wydania opinii w sprawie objęcia: dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia


Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia, który nie ukończył 15 lat (rocznik 2005) i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia


Opinie i wzory


Opinia

Opinia Dotycząca Ucznia celem wydania dziecku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych


Opinia

Opinia Dotycząca Ucznia celem wydania uczniowi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego


Opinia

Opinia dotycząca ucznia celem wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania


Opinia

Opinia dotycząca Dziecka celem wydania dziecku opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju


Opinia

Opinia dotycząca Dziecka celem wydania dziecku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego


Opinia

Opinie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem o jego funkcjonowaniu w przedszkolu/szkole dla potrzeb Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach -Dziedzicach w celu wydania opinii o: zindywidualizowanej ścieżce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zindywidualizowanej ścieżce kształcenia


Opinia

Opinia dotycząca ucznia, który nie ukończył 15 lat (rocznik 2005) i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia


Wnioski rodzica


Wniosek rodzica

Wniosek rodzica na potrzeby Zespołu Orzekającego - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach