Aktualności

Tutaj znajdziesz najnosze ogłoszenia i aktualności dotyczące naszej Poradni


KONKURS PLASTYCZNY

Podsumowanie i rozdanie nagród

Dn. 10 czerwca br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród konkursu plastycznego "Tajemnice Emocji" zorganizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Zespół Szkół nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach pod patronatem Pana Andrzeja Płonki – Starosty Powiatu Bielskiego.

Celem konkursu było:
 • rozwijanie zdolności i umiejętności manualno-motorycznych,
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na odczuwane emocje i relacje z innymi ludźmi,
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci i młodzieży poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach,
 • popularyzowanie wiedzy o emocjach, empatii, szacunku, tolerancji.

Nagrody wręczali: Pan Bartłomiej Fajfer - Członek Zarządu Powiatu, Pani Ewa Wronowicz- Kmiecik - Radna Powiatowa, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach- Dziedzicach oraz Pani Lucyna Majewska - naczelnik Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

Dziękujemy również Panu Staroście Powiatu Bielskiego – Andrzejowi Płonce za objęcie patronatu nad konkursem.

Uroczystość uświetnił występ przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przedstawieniem na temat emocji oraz taniec „Wirujące emocje” wykonany przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu – gratulujemy pomysłowości oraz wysokich umiejętności plastycznych. Dziękujemy również wszystkim Pracownikom zaangażowanym w jego realizację, w szczególności Pani Monice Jeżak i Pani Barbarze Podolak.

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w konkursie, w przyszłym roku szkolnym.

Agata Niemczyk – dyrektor PPPP
Magdalena Sobieska-Leśniak – dyrektor ZSS nr 4


UWAGA

Praca Poradni dn. 31 maja 2024r. (piątek)

W tym dniu Poradnia w Czechowicach-Dziedzicach będzie czynna w godzinach 08.00-12.00;
Filia Poradni w Bielsku-Białej będzie zamknięta.


UWAGA

Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza na kolejne cykliczne spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta 11 dn. 07.06. 2024r. o godz. 09.00.

Tematyka spotkania:
 • opieka psychiatryczna, psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży Powiatu Bielskiego (zasoby oraz oferta placówek świadczących pomoc psychiatryczną, psychologiczną i terapeutyczną dzieciom i młodzieży),
 • sprawy bieżące/ konsultacje indywidualne.


KONKURS PLASTYCZNY

Nagrody i wyróżnienia. Wystawa prac

Przedstawiamy wyniki konkursu:
prace nagrodzone i wyróżnione oraz prace, które zostały zakwalifikowane na wystawę. Wystawa prac znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. I. Paderewskiego 3. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród planujemy na 10 czerwca 2024r., o planowanej godz. osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie - za niedługo zamieścimy fotorelację wykonanych prac.


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Informacja o posiedzeniu komisji oceniającej wyniki konkursu plastycznego "Tajemnice Emocji"

W dniu 29 maja br. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej wyniki konkursu plastycznego. Na posiedzeniu komisji analizowano prace plastyczne nadesłane przez uczestników konkursu. Każde dzieło zostało starannie ocenione pod kątem oryginalności, kreatywności, techniki wykonania oraz związku z tematem "Tajemnice Emocji". Po intensywnych dyskusjach i analizie wszystkich prac, komisja dokonała wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz wyłoniła prace wyróżnione. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone dn. 10.06.2024r. podczas uroczystej wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie zgromadzona publiczność będzie mogła podziwiać prace uczestników i dowiedzieć się, kto zdobył główne nagrody. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienie za swoje artystyczne dokonania. Dodatkowo, ich prace zostaną wyeksponowane od 14.05.2024r. do 28.05.2024r. na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, aby inni mieszkańcy mieli możliwość podziwiania talentu i artystycznej wrażliwości autorów.

Konkurs "Tajemnice Emocji" cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej i przyczynił się do promocji sztuki wśród mieszkańców powiatu bielskiego. Dzięki zaangażowaniu uczestników i wysokiej jakości nadesłanych prac, wybór laureatów był wyjątkowo trudny, co świadczy o bogactwie talentów artystycznych wśród uczestników konkursu. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


UWAGA

Praca Poradni w dn. 02 maja 2024r.

Dn. 02 maja 2024r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach i Filia w Bielsku-Białej będzie nieczynna.


KONKURS PLASTYCZNY

Informacja

Dobiegł końca czas składania prac plastycznych na konkurs „Jak wspierać zdrowie psychiczne uczniów” – dotyczący radzenia sobie z emocjami, które postrzegany jako pozytywne oraz tymi, które są dla nas trudne. Do Poradni wpłynęło 46 prac, zarówno formie plakatów oraz gry karcianej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu – gratulujemy pomysłowości oraz wysokich umiejętności plastycznych.

W najbliższym czasie zbierze się komisja konkursowa, która wybierze laureatów konkursu. O wynikach poinformujemy zwycięzców.

Organizatorzy konkursu

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne 2024


UWAGA

Konkurs plastyczny „Jak wspierać zdrowie psychiczne uczniów?”

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Gry karcianej poniżej kilka ważnych informacji:
gra powinna posiadać kilka kluczowych elementów, aby była interesująca i zapewniała dobrą rozrywkę; oto kilka podstawowych elementów, które powinna zawierać typowa gra karciana:

 • talia kart: gra karciana zwykle wymaga zestawu kart, które są używane do rozgrywki./li>
 • zasady gry: gra karciana musi mieć określone zasady, które określają sposób rozgrywki, cel gry, jak również kwestie związane z dobieraniem kart, ruchami graczy, punktacją itp.,
 • cel gry: każda gra karciana powinna mieć określony cel, który gracze starają się osiągnąć w trakcie rozgrywki.
 • interakcja między graczami: gra karciana często zawiera element interakcji między graczami, takie jak dobieranie kart, wymiana kart, rywalizacja o punkty itp.;
 • element losowy: większość gier karcianych zawiera element losowy, który wpływa na przebieg gry; może to być losowanie kart, rzut kośćmi lub inne losowe zdarzenia, które wpływają na decyzje graczy i wynik gry.
 • balans: dobra gra karciana powinna być dobrze wyważona, aby zapewnić uczucie sprawiedliwości i równych szans dla wszystkich graczy;
 • można również wykonać tzw. grę planszową: plansza, pionki, karty, żetony/monety kostka/lub inne narzędzia losowe, instrukcje/zasady gry, cel gry, interakcja między graczami; dobrze, jeżeli gra planszowa będzie posiadała pudełko, tak aby elementy gry nie zostały zagubione.


UWAGA

Zmiana adresów mailowych

Zmianie ulegają adresy obowiązujące w PPPP:
 • w Czechowice-Dziedzice: poradnia@wp.pl na poradnia@poradnia-czechowice.pl
 • Filii w Bielsku-Białej: pppp.bielsko@gmail.com na filia.bielsko@poradnia-czechowice.pl

nadal obowiązują wszystkie adresy mailowe pracowników Poradni.


UWAGA – KONKURS

Jak wziąć udział?

Emocje – towarzyszą nam na co dzień, zarówno te przyjemne (jak radość czy duma) i nieprzyjemne (jak strach czy smutek). Co ważne – wszystkie są potrzebne. Warto szukać sposobów, jak sobie z nimi radzić, zwłaszcza z tymi, które pojawiają się w trudnych dla nas sytuacjach. Zapraszamy więc do udziału w konkursie plastycznym - regulamin został zawarty w dołączonym załączniku

ZAŁĄCZNIK konkurs o zdrowiu psychicznym


KONKURS

Jak wspierać zdrowie psychiczne uczniów

Plakat Zdrowie psychiczne uczniów


KONKURS

Zdrowie psychiczne - co mogą rodzice

Plakat Co mogą rodzice


KONKURS

Zdrowie psychiczne

Plakat Zdrowie psychiczne


KONKURS

Stres

Plakat Stres


KONKURS

Emocje

Plakat Emocje


ODROCZENIE DZIECKA OD OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/25

Informacja dla rodziców/opiekunów, którzy chcą odroczyć dziecko z realizacji obowiązku szkolnego, w tym dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Informację o planowanym odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego rodzic zgłasza telefonicznie w Filii PPPP (nr tel. 33 811 82 47).

W wyznaczonym terminie, w miesiącu maju/czerwcu/lipcu br. umówione zostanie spotkanie w Poradni (na które rodzic przynosi oceną gotowości szkolnej wydaną przez placówkę przedszkolną), po analizie dokumentacji zostanie podjęta decyzja o dalszej procedurze wydania opinii w sprawie braku gotowości szkolnej dziecka i odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2024/25.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Informacja dla rodziców dzieci/uczniów ubiegających się o orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego

Poniżej przedstawiamy rodzicom:
 • dzieci kończących edukację przedszkolną,
 • uczniów klas III i VIII szkół podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

harmonogram działań w celu wydania dla dziecka/ucznia nowego orzeczenia na kolejny etap edukacyjny:
Załącznik


UWAGA

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję - tworzących rodziny zastępcze.

W skład grupy mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Grupa wsparcia ma charakter otwarty, uczestnicy - rodzice zastępczy, mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie ich życia rodzinnego.

W zakresie form działania uczestników grupy wsparcia, można wymienić: dzielenie się osobistymi doświadczeniami, dyskusję, wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji, udzielanie sobie informacji zwrotnych, elementy psychoedukacji.

Grupa wsparcia ma charakter cyklicznych spotkań odbywających się, co miesiąc w godzinach od 8.30 do 11.30; każde takie spotkanie trwa około trzech godzin zegarowych i odbywa się w obecności i przy wsparciu dwóch psychologów; przeciętna liczba uczestników to ok. 5-10 osób.

Miejsce spotkań:

Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44, Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach,

Terminy spotkań:

 • 28 lutego 2024r. godz. 8.30 - 11.30
 • 20 marca 2024r. godz. 8.30 - 11.30
 • 24 kwietnia 2024r. godz. 8.30 - 11.30
 • 22 maja 2024r. godz. 8.30 - 11.30.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w takich spotkaniach bądź też macie jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z PPPP Filia Bielsko-Biała, pod numerem telefonu: 33 811 82 47, osoby do kontaktu: psycholog Sylwia Piechaczek oraz psycholog Marzanna Pietrzyk.

Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.


GODZINY PRACY PORADNI

Ferie zimowe II tydzień

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających Filia w Bielsku-Białej

Poradnia Czechowice-Dziedzice
 • 05.02.2024r. - 09.02.2024r. godz. 8.00 – 12.00
Filia Poradni w Bielsku-Białej
 • 05.02.2024r. - 09.02.2024r. godz. 8.00 – 16.00

Życzymy wszystkim uczniom i ich nauczycielom bezpiecznego odpoczynku.


UWAGA

Oferta pracy!

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach poszukuje na zastępstwo w wymiarze ½ etatu kandydata na stanowisko:

PSYCHOLOGA do pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

PSYCHOLOG - diagnosta
Zakres obowiązków:

 • samodzielna praca z klientem w obszarze diagnozy psychologicznej,
 • udzielanie konsultacji psychologicznych,
 • postępowanie z klientem zgodnie z przyjętymi w Poradni standardami,
 • prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr psychologii) z przygotowaniem pedagogicznym,
 • gotowość do pracy w zakresie pomocy psychologicznej ze zróżnicowanymi wiekowo klientami, w szczególności z dziećmi małymi,
 • umiejętności diagnostyczne/chęć rozwoju zawodowego w zakresie diagnostyki,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi,
 • kreatywność,
 • punktualność,
 • sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziana jest umiejętność stosowania w diagnostyce psychologicznej testów np. Stanford-Binet-5, WISC-V, IDS.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: poradnia@poradnia-czechowice.pl lub kontakt telefoniczny: 32 215 22 20.

Dyrektor
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej


UWAGA

Oferta pracy!

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach poszukuje na pełny wymiar godzin kandydata na stanowisko:

PSYCHOLOGA do pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

PSYCHOLOG - diagnosta
Zakres obowiązków:

 • samodzielna praca z klientem w obszarze diagnozy psychologicznej,
 • udzielanie konsultacji psychologicznych,
 • postępowanie z klientem zgodnie z przyjętymi w Poradni standardami,
 • prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr psychologii) z przygotowaniem pedagogicznym,
 • gotowość do pracy w zakresie pomocy psychologicznej ze zróżnicowanymi wiekowo klientami, w szczególności z dziećmi małymi,
 • umiejętności diagnostyczne/chęć rozwoju zawodowego w zakresie diagnostyki,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi,
 • kreatywność,
 • punktualność,
 • sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziana jest umiejętność stosowania w diagnostyce psychologicznej testów np. Stanford-Binet-5, WISC-V, IDS.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: poradnia@poradnia-czechowice.pl lub kontakt telefoniczny: 32 215 22 20.

Dyrektor
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających Filia w Bielsku-Białej

Luty 2024r. :
 • 13 lutego 2024r. – godz. 15.00
 • 27 lutego 2024r. – godz. 15.00
Marzec 2024r. :
 • 05 marca 2024r. – godz. 15.00
 • 19 marca 2024r. – godz. 15.00
Kwiecień 2024r. :
 • 09 kwietnia 2024r. – godz. 15.00
 • 23 kwietnia 2024r. – godz. 15.00
Maj 2024r. :
 • 07 maja 2024r. – godz. 15.00
 • 14 maja 2024r. – godz. 15.00
 • 28 maja 2024r. – godz. 15.00
Czerwiec 2024r. :
 • 11 czerwca 2024r. – godz. 15.00
 • 18 czerwca 2024r. – godz. 15.00
Lipiec 2024r. :
 • 09 lipca 2024r. – godz. 15.00
Sierpień 2024r. :
 • 20 sierpnia 2024r. – godz. 15.00
 • 27 sierpnia 2024r. – godz. 15.00


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających w Czechowicach-Dziedzicach

Luty 2024r. :
 • 12 lutego 2024r. – godz. 12.00
 • 26 lutego 2024r. – godz. 12.00
Marzec 2024r. :
 • 04 marca 2024r. – godz. 12.00
 • 18 marca 2024r. – godz. 12.00
Kwiecień 2024r. :
 • 08 kwietnia 2024r. – godz. 12.00
 • 22 kwietnia 2024r. – godz. 12.00
Maj 2024r. :
 • 13 maja 2024r. – godz. 12.00
 • 27 maja 2024r. – godz. 12.00
Czerwiec 2024r. :
 • 10 czerwca 2024r. – godz. 12.00
 • 17 czerwca 2024r. – godz. 12.00
 • 24 czerwca 2024r. – godz. 12.00
Lipiec 2024r. :
 • 08 lipca 2024r. – godz. 12.00
Sierpień 2024r. :
 • 22 sierpnia 2024r. – godz. 12.00
 • 29 sierpnia 2024r. – godz. 12.00


ZAPROSZENIE

Szkolenie dla nauczycieli przedszkola

Dn. 16.02.2024r. o godz. 15.00 na terenie Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 (budynek Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej) odbędzie się szkolenie dla nauczycieli przedszkoli.

Tematyka spotkania:

 • Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Dziecko nadpobudliwe w grupie przedszkolnej.

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału do dn. 27.01.2024r. na adres mailowy: m.samagalska-kos@poradnia-czechowice.pl

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne 2023


UWAGA

Godziny pracy Poradni w okresie świątecznym

Czechowice-Dziedzice
w dn. 27.12.2023r.- 29.12.2023r. Poradnia nieczynna
dyżur pełni Filia Poradni w Bielsku-Białej
Tel. 33 811 82 47

Fila w Bielsku-Białej
Poradnia czynna:
27.12.2023r. 08.00 – 15.00
28.12.2023r. 08.00 – 15.00
29.12.2023r. 08.00 – 12.00


UWAGA

Remont w Filii Poradni

informuję, że w dn. 11.12.2023r. - 31.12.2023r. w Filii Poradni w Bielsku-Białej będą przeprowadzane prace remontowe związane z malowaniem pomieszczeń, przepraszamy za utrudnienia.


KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wynik konkursu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wolne stanowisko urzędnicze został wybrany:
Pan Piotr Kasperek zamieszkały w Czechowicach-Dziedzicach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Piotr Kasperek w czasie procesu rekrutacji spełnił wymagane kryteria na w/w stanowisko tj. posiada określone w ogłoszeniu wykształcenie oraz umiejętności zawodowe.


UWAGA

Informacje dotyczące miejsc wsparcia w sytuacji kryzysowej

Szczegółowe informacje


UWAGA

Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych

Zapraszamy na kolejne cykliczne spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta 11, dn. 20.11. 2023.r o godzinie 09.00.

Temat spotkania:
„Rola placówki oraz katalog środków oddziaływania wychowawczego wynikający z Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich” – spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie.


UWAGA
ZMIANA TERMINU SPOTKANIA

Grupa wsparcia dla wychowawców klas

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla wychowawców klas 14 listopada 2023r. (czwartek) wyjątkowo o godzinie 14.00

Tematyka spotkań: diagnoza zasobów, potrzeb uczniów i całego zespołu klasowego, tworzenie kontraktu klasowego, integracja zespołu klasowego jako proces, udział wychowawcy w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca wychowawcy klasy z rodzicami uczniów (szczególnie z uwzględnieniem uczniów z SPE), dbanie o dobrostan wychowawcy, współpraca w zespole nauczycielskim, dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń w pracy wychowawczej.

Spotkania są prowadzone przez pracowników Poradni mgr Ewę Jurzykowską i mgr Agatę Bobrecką. Grupa ma charakter otwarty. Spotkanie zorganizowane jest w formie online, na platformie TEAMS. Osoby chcące dołączyć prosimy o przesłanie swojego adresu mailowego na adres:
e.jurzykowska@poradnia-czechowice.pl lub a.bobrecka@poradnia-czechowice.pl
Na podany adres zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do spotkania.


KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza konkurs na wolne stanowisko

Ogłoszenie
Oświadczenie
Kwestionariusz


UWAGA

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję - tworzących rodziny zastępcze.

W skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Grupa ma charakter otwarty, uczestnicy - rodzice zastępczy, mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie ich życia rodzinnego. W zakresie form działania uczestników grupy wsparcia, można wymienić: dzielenie się osobistymi doświadczeniami, dyskusję, wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji, udzielanie sobie informacji zwrotnych, elementy psychoedukacji.

Grupa ma charakter cyklicznych spotkań odbywających się, co miesiąc w godzinach 8.30 –11.30. Każde takie spotkanie trwa około trzech godzin zegarowych i odbywa się w obecności i przy wsparciu dwóch psychologów. Przeciętna liczba uczestników to ok. 5-10 osób.

Miejsce spotkań:

Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44, Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach,

Terminy spotkań:

 • 8 listopada 2023r. godz. 8.30 - 11.30
 • 13 grudnia 2023r. godz. 8.30 - 11.30
 • 17 stycznia 2024r. godz. 8.30 - 11.30

Terminy spotkań w drugim semestrze zostaną podane w styczniu 2024 roku.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniach bądź też macie jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z PPPP Filia Bielsko-Biała, pod numerem telefonu: 33 8118247, osoby do kontaktu: Sylwia Piechaczek oraz Marzanna Pietrzyk

Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.


ZAPROSZENIE

Nauczyciele przedszkoli z terenu powiatu bielskiego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizuje spotkanie dyskusyjno-warsztatowe dla nauczycieli przedszkoli.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dn. 10.10.2023 r. na terenie Filii Poradni w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 o godz. 15.30 (budynek Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, sala konferencyjna Kuratorium).

Tematyka spotkania:

 • organizacja współpracy Poradni z nauczycielami przedszkola w roku szkolnym 2023/2024,
 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna i SI-wydawane przez Poradnię dokumenty (opinia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz kształceniu specjalnym),
 • oferta dla placówek przygotowana przez pracowników Poradni na rok 2023/24.

Jednocześnie informujemy, że spotkania dyskusyjno-warsztatowe dla nauczycieli przedszkola będą organizowane cyklicznie, zgodnie z zaplanowaną tematyką w ciągu całego roku szkolnego 2023/2024.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dn. 05.10.2023 r. na adres mailowy m.samagalska-kos@poradnia-czechowice.pl


SPOTKANIE

Pedagodzy szkolni/specjalni/Psycholodzy szkolni

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza na spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta 11, dn. 19.10.2023.r o godzinie 10.00.

Tematyka spotkania:

 • organizacja pracy w nowym roku szkolnym 2023/2024,
 • przedstawienie oferty Poradni na rok szkolny 2023/2024,
 • sprawy bieżące/konsultacje indywidualne.

Zapraszamy.


OFERTA PRACY

Praca dla Logopedy

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej poszukuje na pełny wymiar godzin kandydata na stanowisko:

LOGOPEDY do pracy diagnostyczno-terapeutycznej, w dziale dzieci młodszych tj. od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

LOGOPEDA - diagnosta
Zakres obowiązków:

 • samodzielna praca z klientem w obszarze diagnozy logopedycznej,
 • udzielanie konsultacji,
 • postępowanie z klientem zgodnie z przyjętymi w Poradni standardami,
 • prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (magister) z przygotowaniem pedagogicznym,
 • gotowość do pracy ze zróżnicowanymi wiekowo klientami, w szczególności z małymi dziećmi,
 • umiejętności diagnostyczne/chęć rozwoju zawodowego,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi,
 • kreatywność,
 • punktualność,
 • sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi diagnostycznych z zakresu logopedii.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: poradnia.pp@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 32 215 22 20.

Dyrektor
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej


PROPOZYCJA SPOTKAŃ

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Zapraszamy na indywidualne konsultacje nauczycieli szkół: „Profilaktyka wypalenia zawodowego, jak zadbać o siebie”.

Organizacja spotkań i czas trwania: spotkania będą odbywały się w środy od godz. 14.00. Prosimy umawiać się telefonicznie: 32 215 22 20 lub 512526671.


OFERTA ZAJĘĆ

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV i V SP.

Grupa docelowa: uczniowie klas IV i V ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych.
Organizacja spotkań: zajęcia będą odbywały się cyklicznie w środy, dwa razy
Zasady naboru: kwalifikację na zajęcia dokonają specjaliści prowadzący terapię pedagogiczną w oparciu o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dziecka.
Cele zajęć:

 • usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych (w tym wzrokowo- przestrzennych, słuchowo-językowych, ruchowych: motoryki małej i grafomotoryki) oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych,
 • doskonalenie funkcji dobrze rozwiniętych,
 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych,
 • wyrabianie motywacji do nauki.

Osoby prowadzące:
mgr Ewa Jasek-Jaremko: psycholog, terapeuta pedagogiczny z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu diagnozy i terapii.
mgr Magdalena Ciszewska: pedagog, logopeda z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu diagnozy i terapii.


OFERTA ZAJĘĆ

Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży realizującej nauczanie indywidualne

Grupa docelowa: młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych, realizująca naukę w formie indywidualnego nauczania.
Organizacja spotkań: spotkania odbywają się raz tygodniu, w poniedziałki od godziny 15.00.
Czas trwania: 2 godziny (czas trwania może zostać wydłużony za zgodą uczestników i w zależności od potrzeb grupy).
Cele:

 • wspieranie młodzież w kształtowaniu lepszej jakości relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
 • rozwijanie świadomości swoich emocji, nazywanie ich, odnajdowanie bezpiecznych form ich wyrażania,
 • wspieranie młodzieży w budowaniu własnej tożsamości, obrazu siebie, które przekładają się na poczucie pewności i własnej wartości,
 • pokonywanie trudności i rozwijanie własnych zasobów,
 • obniżenie lęku, frustracji, agresji, nieśmiałości-pokazanie rożnych strategii radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami,
 • umożliwienie młodzieży uczestniczenia w grupie, w czasie kiedy są odizolowani od swojego zespołu klasowego (bycie w grupie rówieśniczej w okresie młodzieńczym jest znaczące w procesie ich rozwoju, kształtowania się tożsamości).

Grupa ma charakter wspierający proces powrotu uczniów z nauczania indywidualnego do nauki w grupie klasowej; długotrwałe realizowanie obowiązku nauki w formie indywidulanego nauczania niesie za sobą poważne konsekwencje w obszarze społecznym funkcjonowania młodego człowieka. Grupa socjoterapeutyczna nie zastąpi psychoterapii indywidualnej, jest jej dopełnieniem.

Osoby prowadzące:
mgr Bogusława Lipniak-Przybyło: psycholog, psychoterapeuta po czteroletniej szkole psychoterapii w podejściu systemowo-psychodynamicznym (w trakcie certyfikacji); z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą w warunkach Narodowego Funduszu Zdrowia.
mgr Dominika Bąk: psycholog, certyfikowana socjoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeutka po czteroletniej szkole psychoterapii psychodynamicznej (w trakcie certyfikacji), z wieloletnim doświadczeniem pracy w placówkach oświatowych.


OFERTA ZAJĘĆ

Grupa wsparcia dla socjoterapeutów

Grupa docelowa: socjoterapeuci pracujący w szkołach.
Organizacja spotkań: spotkania odbywają się raz w miesiącu.
Czas trwania: 2 godziny (czas trwania może zostać wydłużony za zgodą uczestników i w zależności od potrzeb grupy).
Terminy spotkań: 30.10.2023r.; 27.11.2023r.; 11.12.2023r.; 29.01.2024r.; 26.02.2024r.; 25.03.2024r.; 29.04.2024r.; 27.05.2024r.
Cele:

 • wymiana doświadczeń,
 • zyskanie nowej energii i nowego spojrzenia na prowadzone procesy socjoterapeutyczne,
 • alternatywne spojrzenia na trudności pojawiające się w prowadzonych procesach socjoterapeutycznych,
 • pomoc w rozumieniu i analiza prowadzonych procesów socjoterapeutycznych,
 • rozwój wnikliwości i kreatywności,
 • dzielenie się różnymi pomysłami i scenariuszami prowadzonych procesów,
 • wzajemne szukanie rozwiązań w sytuacji braku postępów w procesie,
 • analiza rozwoju antygrupy,
 • rozwój osobisty w pracy socjoterapeuty.

Grupa wsparcia jest oparta o dzielenie się własnymi doświadczeniami w pracy socjoterapeuty; jest przeznaczona dla socjoterapeutów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 będą prowadzić grupy socjoterapeutyczne. W założeniu ma to być przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

Osoby prowadzące:
mgr Joanna Cholewik: pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, surdopedagog z wieloletnim doświadczeniem pracy w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
mgr Dominika Bąk: psycholog, certyfikowana socjoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeutka po czteroletniej szkole psychoterapii psychodynamicznej (w trakcie certyfikacji), z wieloletnim doświadczeniem pracy w placówkach oświatowych.


OFERTA ZAJĘĆ

Grupa wsparcia dla pedagogów specjalnych

Grupa docelowa: pedagodzy specjalni pracujący w szkołach.
Organizacja spotkań: spotkania odbywają się raz w miesiącu.
Czas trwania: 2 godziny (czas trwania może zostać wydłużony za zgodą uczestników i w zależności od potrzeb grupy).
Terminy spotkań: 23.10.2023r.; 20.11.2023r.; 04.12.2023r.; 22.01.2024r.; 18.03.2024r.; 22.04.2024r.; 20.05.2024r.
Cele:

 • wzajemne zapewnienie pomocy i wsparcia w działaniach podejmowanych przez pedagogów podczas pracy w szkole,
 • otrzymanie wsparcia w sytuacjach problemowych, kryzysowych,
 • wymiana doświadczeń,
 • spojrzenie z innej perspektywy na swoją pracę i stosowane dotychczas strategie,
 • dzielenie się wiedzą,
 • umożliwienie wymiany doświadczeń, użytecznych informacji,
 • szukanie wspólnych rozwiązań trudnych sytuacji, na które napotykamy w pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym,
 • poszerzanie kompetencji zawodowych,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Wspólne spotkania pozwolą pedagogom specjalnym umocnić się w swoich kompetencjach zawodowych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także spojrzeć na trudne sytuacje z różnych perspektyw oraz odreagować stres emocjonalny związany z pracą w trudnych warunkach.

Osoby prowadzące:
mgr Joanna Cholewik: pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, surdopedagog z wieloletnim doświadczeniem pracy w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
mgr Dominika Bąk: psycholog, certyfikowana socjoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeutka po czteroletniej szkole psychoterapii psychodynamicznej (w trakcie certyfikacji), z wieloletnim doświadczeniem pracy w placówkach oświatowych.


WAŻNA INFORMACJA

Badanie ADOS-2

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie diagnozą z wykorzystaniem Protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2, zapisy na to badanie zostały wstrzymane do odwołania (z uwagi na potrzebę przeprowadzenia diagnoz już zapisanych dzieci).
Jednocześnie Rodziców Dzieci, które zostały zapisane na listę oczekujących, prosimy o cierpliwość, gdy będzie się zbliżał termin diagnozy pracownik Poradni poinformuje o nim telefonicznie (badania odbywają się w poniedziałek o godzinie 8:00).
O terminie rozpoczęcia zapisów zostaną Państwo poinformowani.


UWAGA

Grupa wsparcia dla wychowawców

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach w roku szkolnym 2023/24 zaprasza do udziału w spotkaniach Grupy Wsparcia dla wychowawców.
Spotkania będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu o godzinie 16.00 w formie online, na platformie TEAMS w następujące czwartki:

 • 14 września
 • 12 października
 • 9 listopada
 • 7 grudnia
 • 11 stycznia

Grupa ma charakter otwarty. Spotkania są prowadzone przez pracowników Poradni mgr Ewę Jurzykowską i mgr Agatę Bobrecką.

Cele grupowe, które chcemy realizować:
 • udzielanie sobie wzajemnie wsparcia w pracy z uczniami i wychowankami,
 • rozwijanie własnych umiejętności w pracy wychowawczej z grupą/z zespołem klasowym,
 • dzielenie się sukcesami oraz trudnościami w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • wspólne poszukiwanie skutecznych sposobów na rozwiązywanie problemów,
 • wspieranie osobistych zasobów każdego członka grupy,
 • motywowanie do samorozwoju oraz dbania o swój osobisty dobrostan.

Osoby chcące dołączyć prosimy o przesłanie swojego adresu mailowego do 13 września
na adres: e.jurzykowska@poradnia-czechowice.pl lub a.bobrecka@poradnia-czechowice.pl
Na podany adres zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do spotkania.


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Rok szkolny 2023-24 PPPP Czechowice-Dziedzice, Filia w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44

Terminarz posiedzeń zespołów orzekających w okresie wrzesień 2023r. – styczeń 2024r.

Wrzesień 2023r. :
 • 12 września 2023r. – godz. 15.00
 • 26 września 2023r. – godz. 15.00
Październik 2023r. :
 • 10 października 2023r. – godz. 15.00
 • 24 października 2023r. – godz. 15.00
Listopad 2023r. :
 • 07 listopada 2023r. – godz. 15.00
 • 21 listopada 2023r. – godz. 15.00
Grudzień 2023r. :
 • 12 grudnia 2023r. – godz. 15.00
Styczeń 2024r. :
 • 09 lipca 2024r. – godz. 15.00
 • 23 lipca 2024r. – godz. 15.00


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Rok szkolny 2023-24 PPPP Czechowice-Dziedzice, ul. Kasprowicza 48

Terminarz posiedzeń zespołów orzekających w okresie wrzesień 2023r. – styczeń 2024r.

Wrzesień 2023r. :
 • 11 września 2023r. – godz. 12.00
 • 25 września 2023r. – godz. 12.00
Październik 2023r. :
 • 09 października 2023r. – godz. 12.00
 • 23 października 2023r. – godz. 12.00
Listopad 2023r. :
 • 06 listopada 2023r. – godz. 12.00
 • 20 listopada 2023r. – godz. 12.00
Grudzień 2023r. :
 • 11 grudnia 2023r. – godz. 12.00
Styczeń 2024r. :
 • 08 stycznia 2024r. – godz. 12.00
 • 22 stycznia 2024r. – godz. 12.00


ZMIANY KADROWE W NASZEJ PLACÓWCE

Przedstawiamy nowych pracowników naszej placówki

Witamy w naszej Poradni nowych pracowników. Od września pracują z nami:
Pani mgr Aneta Supłat - psycholog
Pani mgr Sylwia Piechaczek - psycholog

Jednocześnie dziękujemy za wieloletnią pracę w naszym zespole Panu mgr Rafałowi Pietrzyk; życząc Mu kolejnych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


ZACZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2023-2024

Rozpoczęcie roku szkolnego

Nauczyciele życzymy niegasnącej energii do pracy, samorealizacji w życiu zawodowym i satysfakcji z płynącej z pracy z uczniami.

Rodzicom życzymy, abyście dumnie patrzyli na swoje pociechy i wytrwale, pomimo wielu obowiązków, znajdowali czas na wspieranie ich pasji i zainteresowań. Pamiętajcie także, że codzienny czas spędzony z rodzicem jest dla dziecka często lepszą nauką niż najbardziej pouczająca książka.

U progu nowego roku szkolnego składamy wszystkim uczniom najlepsze życzenia: życzymy Wam, aby nowy rok szkolny był dla Was czasem inspirujących wyzwań i wspaniałą przygodą w otoczeniu wspierających nauczycieli i życzliwych rówieśników. Uczcie się z zapałem, rozwijajcie swoje pasje i pamiętajcie, „że wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami...”.

Życzymy spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2023/2024.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


OFERTA PRACY

Oferta pracy - Psycholog - diagnosta

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej poszukuje na pełny wymiar godzin kandydata na stanowisko:

PSYCHOLOGA do pracy diagnostyczno-terapeutycznej, w dziale dzieci młodszych tj. od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

PSYCHOLOG - diagnosta
Zakres obowiązków:

 • samodzielna praca z klientem w obszarze diagnozy psychologicznej,
 • udzielanie konsultacji psychologicznych,
 • postępowanie z klientem zgodnie z przyjętymi w Poradni standardami,
 • prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr psychologii) z przygotowaniem pedagogicznym,
 • gotowość do pracy w zakresie pomocy psychologicznej ze zróżnicowanymi wiekowo klientami, w szczególności z dziećmi małymi,
 • umiejętności diagnostyczne/chęć rozwoju zawodowego w zakresie diagnostyki,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi,
 • kreatywność,
 • punktualność,
 • sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziana jest umiejętność stosowania w diagnostyce psychologicznej testów np. Stanford-Binet-5, WISC-V, IDS.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: poradnia.pp@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 32 215 22 20.

Dyrektor
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej


ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNY 2023-24

Przyjmowanie dokumentów na zespoły orzekające

PORADNIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH i FILIA W BIELSKU-BIAŁEJ
Dokumenty na Zespoły Orzekające zaplanowane na wrzesień 2023 r. będą przyjmowane od 04.09.2023r. (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się).


ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNY 2023-24

Zapisy na diagnozy dzieci i młodzieży

PORADNIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
Zapisy na diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, integracji sensorycznej oraz diagnozy NEUROFLOW w roku szkolnym 2023-24 rozpoczynamy od 28 sierpnia 2023 r.
FILIA W BIELSKU-BIAŁEJ
W związku z koniecznością dokończenia rozpoczętych diagnoz, zapisy na nowy rok szkolny 2023-24 rozpoczynamy od 20 września 2023 r.


UWAGA!

Godziny Pracy Sekretariatu w Bielsku-Białej

Sekretariat Poradni w Filii, w Bielsku-Białej


w okresie: 03.07.2023r. - 01.09.2023r.
będzie czynny:
 • 03.07.2023r. - 15.07.2023r. - godz. 07.15 - 15.15
 • 17.07.2023r. - 21.07.2023r. - poniedziałek, środa: godz. 8.00 - 13.00, wtorek, czwartek, piątek: sekretariat nieczynny
 • 31.07.2023r. - 04.08.2023r. - Poradnia nieczynna
 • 07.08.2023r. - 11.08.2023r. - poniedziałek, środa: godz. 8.00 - 13.00, wtorek, czwartek, piątek: sekretariat nieczynny
 • 15.08.2023r. - 8.00 - 13.00
 • 17.08.2023r. - 01.09.2023r. - 07.15 - 15.15


UWAGA!

Godziny Pracy Sekretariatu w Czechowicach - Dziedzicach

Sekretariat Poradni w Czechowicach - Dziedzicach


w okresie: 03.07.2023r. - 01.09.2023r.
będzie czynny:
 • 03.07.2023r. - 21.07.2023r. - godz. 8.00 - 15.00 piątek: 8.00 – 14.00
 • 24.07.2023r. - 28.07.2023r. - godz. 8.00 - 12.00
 • 31.07.2023r. - 04.08.2023r. - godz. 8.00 - 12.00
 • 07.08.2023r. - 11.08.2023r. Poradnia nieczynna
 • 14.08.2023r. - 18.08.2023r. - godz. 8.00 - 12.00
 • 21.08.2023r. - 01.09.2023r. - godz. 8.00 - 16.00 piątek: 8.00 – 14.00


UWAGA

Infolinia Uczniowska

Informujemy, że infolinia uczniowska nie działa w okresie wakacji. W sytuacji potrzeb prosimy o kontakt z pracownikami Poradni.


WAKACYJNE GODZINY PRACY PORADNI

Harmonogram godzin pracy Poradni w okresie wakacji

PORADNIA CZECHOWICE-DZIEDZICE

DATA GODZINA
03.07.2023r. - 21.07.2023r. 08.00 – 16.00
24.07.2023r. - 28.07.2023r. 08.00 – 14.00
31.07.2023r. - 04.08.2023r. 08.00 – 12.00
07.08.2023r. - 11.08.2023r. Poradnia nieczynna
14.08.2023r. - 18.08.2023r. 08.00 – 12.00
21.08.2023r. - 01.09.2023r. 08.00 – 16.00

Dokumenty na Zespoły Orzekający, które odbędę się w dniach 22.08.2023 r. i 28.08.2023 r. w Czechowicach-Dziedzicach będą przyjmowane:
kształcenie specjalne:
24.07.2023r. – 25.07.2023r.
31.07.2023r. – 01.08.2023r.
kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie:
14.08.2023r. – 18.08.2023r.
21.08.2023r. – 25.08.2023r.
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

FILIA PORADNIA W BIELSKU-BIAŁEJ

DATA GODZINA
03.07.2023r. - 21.07.2023r. 08.00 – 16.00
24.07.2023r. - 28.07.2023r. 08.00 – 12.00
31.07.2023r. - 04.08.2023r. Poradnia nieczynna
07.08.2023r. - 11.08.2023r. 08.00 – 12.00
14.08.2023r. - 18.08.2023r. 08.00 – 16.00

Dokumenty na Zespoły Orzekający, które odbędę się w dniach 22.08.2023 r. i 28.08.2023 r. będą przyjmowane:
24.07.2023r. – 28.07.2023r.
07.08.2023r. – 25.08.2023r.
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.


WAKACJE, WAKACJE…

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele! Drodzy Uczniowie!

Pragniemy podziękować każdemu z Was za współpracę w kończącym się roku szkolnym 2022/2023. Dziękujemy za wymianę doświadczeń, pozytywne komentarze, otwartość i wyrozumiałość.

W czasie wakacji podejmujemy liczne działania, aby odpowiednio zaopiekować się Waszymi potrzebami, prowadzimy diagnozy, konsultacje oraz wydajemy orzeczenia, opinie i informacje.

Życzymy, aby w czasie wakacji towarzyszyła Wam słoneczna pogoda, a czas upływał na wyjazdach, wycieczkach, wspaniałych przygodach i niezapomnianych przeżyciach. Dbajcie o siebie i swoich najbliższych.

JEDNOCZEŚNIE PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOLEJNYMI INFORMACJAMI, DOTYCZĄCYMI ORGANIZACJI PRACY W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU BR.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej

Dzień Otwarty

Zaproszenie 2023

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne 2023


UWAGA

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie pedagogów/pedagogów specjalnych i psychologów szkolnych, które odbędzie się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta 11, dn. 17.04.2023r. o godz. 9.00.

Tematyka spotkania:

 • standardy, wytyczne i procedury postępowania diagnostycznego w badaniach psychologiczno-pedagogicznych dzieci i młodzieży na podstawie narzędzi badawczych stosowanych przez pracowników Poradni,
 • sprawy bieżące/ konsultacje indywidualne.


UWAGA

Program wzmacniania rodziny

Zachęcam Rodziców do zapoznania się i skorzystania z udziału w bezpłatnych warsztatach, organizowanych przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Punkt konsultacyjny „Nadzieja” w Bielsku-Białej.

Warsztaty PWR mają na celu poprawę relacji rodzic – dziecko, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach

Plakat PWR


GRUPA WSPARCIA DLA WYCHOWAWCÓW

Terminy spotkań w II półroczu roku szkolnego 2022/23

Zapraszamy do udziału w spotkaniach, które będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu o godzinie 16.00 w następujące czwartki:

 • 2 marca
 • 30 marca
 • 4 maja
 • 1 czerwca

Grupa ma charakter otwarty, a spotkania odbywają się w formie online na platformie TEAMS, są prowadzone przez pracowników Poradni mgr Ewę Jurzykowską i mgr Agatę Bobrecką.

Cele grupowe, które realizujemy:

 • udzielać sobie wzajemnie wsparcia w pracy z uczniami i wychowankami,
 • rozwijać własne umiejętności w pracy wychowawczej z grupą, z zespołem klasowym,
 • dzielić się własnymi trudnościami w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sposobami na ich skuteczne rozwiązanie,
 • wspierać zasoby osobiste w poszukiwaniu własnych pomysłów na rozwiązanie zaistniałych problemów wychowawczych,
 • motywować do własnego rozwoju zawodowego wychowawców i nauczycieli oraz do dbać o swój dobrostan osobisty.

Osoby chcące dołączyć prosimy o przesłanie swojego adresu mailowego na adres:
e.jurzykowska@poradnia-czechowice.pl lub a.bobrecka@poradnia-czechowice.pl
Na podany adres zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do spotkania.


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2022/2023 II semestr

PPPP w Czechowicach – Dziedzicach

Marzec 2023r. :
 • 13 marca 2023r. – godz. 12.00
 • 27 marca 2023r. – godz. 12.00
Kwiecień 2023r. :
 • 17 kwietnia 2023r. – godz. 12.00
 • 24 kwietnia 2023r. – godz. 12.00
Maj 2023r. :
 • 08 maja 2023r. – godz. 12.00
 • 22 maja 2023r. – godz. 12.00
Czerwiec 2023r. :
 • 05 czerwca 2023r. – godz. 12.00
 • 19 czerwca 2022r. – godz. 12.00
 • 26 czerwca 2023r. – godz. 12.00
Lipiec 2023r. :
 • 10 lipca 2023r. – godz. 12.00
Sierpień 2023r. :
 • 21 sierpnia 2023r. – godz. 12.00
 • 28 sierpnia 2023r. – godz. 12.00

PPPP Filia w Bielsku-Białej

Marzec 2023r. :
 • 09 marca 2023r. – godz. 15.00
 • 23 marca 2023r. – godz. 15.00
Kwiecień 2023r. :
 • 13 kwietnia 2023r. – godz. 15.00
 • 27 kwietnia 2023r. – godz. 15.00
Maj 2023r. :
 • 11 maja 2023r. – godz. 15.00
 • 25 maja 2023r. – godz. 15.00
Czerwiec 2023r. :
 • 22 czerwca 2023r. – godz. 15.00
 • 29 czerwca 2022r. – godz. 15.00
Lipiec 2023r. :
 • 18 lipca 2023r. – godz. 12.00
Sierpień 2023r. :
 • 22 sierpnia 2023r. – godz. 12.00
 • 28 sierpnia 2023r. – godz. 12.00


ODROCZENIE DZIECKA OD OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Informacja dla rodziców, którzy chcą odroczyć dziecko z realizacji obowiązku szkolnego, w tym dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzice powinni w miesiącu kwietniu/maju br. zgłosić się do Poradni (z oceną gotowości szkolnej wydaną przez placówkę przedszkolną), po analizie dokumentacji zostanie podjęta decyzja o dalszej procedurze wydania opinii ws. braku gotowości szkolnej dziecka i odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2023/24.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Informacja dla rodziców dzieci/uczniów ubiegających się o orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego

Poniżej przedstawiamy rodzicom:

 • dzieci kończących edukację przedszkolną,
 • uczniów klas III i VIII szkół podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego harmonogram działań w celu wydania dla dziecka/ucznia nowego orzeczenia na kolejny etap edukacyjny:
Informacja dla rodziców dzieci/uczniów ubiegających się o orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego.


KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY


UWAGA

Siedziba Poradni w Czechowicach-Dziedzicach

Poradnia w Czechowicach-Dziedzicach mieści się w dwóch budynkach:
główna siedziba (obsługa placówki oraz działalność diagnostyczna):
Czechowice-Dziedzice, ul. Kasprowicza 48
diagnoza integracji sensorycznej:
Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 11
Telefony do kontaktu:
32 215 22 20
512 526 671


WAŻNA INFORMACJA

Praca sekretariatu w Filii, w Bielsku-Białej

Ze względu na organizację pracy w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej zmianie ulegają godziny pracy sekretariatu:
sekretariat czynny jest w godzinach: 7.15 – 15.15


UWAGA!

Trudności z połączeniem się z nr 32 215 22 20

W związku ze zgłaszanymi przez naszych klientów trudnościami z uzyskaniem połączenia z numerem stacjonarnym 32 215 22 20 zwracam się z prośbą, aby w sytuacji wystąpienia takiej okoliczności fakt ten zgłaszać u swojego operatora sieci komórkowej.

Jedocześnie informuję, iż nasza placówka wraz z operatorem sieci telefonicznej podjęła starania zmierzające do rozwiązania powyższego problemu.

Do kontaktu z PPPP w Czechowicach-Dziedzicach uruchomiony został dodatkowy numer tel. komórkowego 512 526 671.

Za utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA

teamimportant12wsx

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Wnioski rodziców w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przyjmowane są w obu naszych siedzibach po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.


KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY


UWAGA!

teamtimetable

Terminarz Zespołów Orzekających Styczeń i Luty 2023 r.

Czechowice-Dziedzice:

Styczeń 2023r. :
 • 09 stycznia 2023r. – godz. 12.00
 • 30 stycznia 2023r. – godz. 12.00

Filia w Bielsku-Białej:

Styczeń 2023r. :
 • 12 stycznia 2023r. – godz. 15.00
Luty 2023r. :
 • 02 lutego 2023r. – godz. 15.00
 • 16 lutego 2023r. – godz. 15.00

W związku z powyższy nie są aktualne terminy wskazane we wcześniejszym harmonogramie.

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne 2022


ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ...

Przedświąteczne warsztaty świąteczne

9 grudnia w naszej poradni odbyły się "Przedświąteczne warsztaty sensoryczne", które dostarczyły dzieciom różnorodnych bodźców stymulujących ich zmysły: wzrok, smak, powonienie, słuch, dotyk, ale także te mniej znane układy zmysłowe, jak przedsionek i propriocepcja. Jak wspólnie przygotowaliśmy się do świąt? Zaczęliśmy od integracji, przywitania się przy muzyce. Następnie nasze małe reniferki ciągnęły się wzajemnie na kocach zbierając śnieżynki (kuleczki styropianowe). Później przyszedł czas na dekorowanie choinki na helikopterze, kołysce i drabinkach. Usprawniając małą motorykę sami wykonaliśmy choinki z drucików i koralików. Pracowały też nasze stópki: zbieraliśmy nimi śnieżki z papieru i wrzucaliśmy je do pudełka. Pod koniec zajęć zrobiliśmy bałwanki z masy i waty. Z jakimi zapachami kojarzą Ci się Święta Bożego Narodzenia? Podczas warsztatów w gabinecie unosił się zapach cynamonu, pomarańczy, goździków. Nie mogliśmy zapomnieć o smaku. Na zakończenie zajęć Nasi uczestnicy spotkania stymulowali zmysł smaku kosztując pomarańcze. Oczywiście nie zabrakło również pamiątkowego zdjęcia i drobiazgów od Świętego Mikołaja. Z przyjemnością przedstawiamy fotorelację i filmik z warsztatów. To był wspaniale spędzony czas. Dziękujemy Rodzicom za zgodę na publikację. Na koniec kilka słów na temat głównego celu naszych zajęć. Celem warsztatów sensorycznych było poprawienie aktywności ruchowej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu dzieci kształtowały odpowiednie procesy adaptacyjne. Pamiętajmy, że podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacniamy procesy nerwowe leżące u ich podstaw. W wyniku zabawy na bazie terapii integracji sensorycznej powstają nowe połączenia między neuronami, które nasz umysł rozpoznaje oraz przetwarza i w ten sposób się uczy. Dlatego tak ważne jest stwarzanie różnych doświadczeń, aby dzieci poznawały siebie i swoje możliwości w działaniu.
Film z warsztatów


UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKA!

Jeżeli Wasze dziecko do tej pory ma problemy z rozstaniem się z Wami w drzwiach przedszkola – przeczytaj.

Zachęcam do przeczytania artykułu pt. „Dziecko idzie do przedszkola" opracowanego przez psycholog Katarzynę Wnęk-Joniec. Znajduje się on w zakładce MATERIAŁY – ARTYKUŁY. Odpowiada na pytania: czym jest adaptacja dziecka w przedszkolu oraz jak sobie radzić, gdy dziecko ma trudności z akceptacją takiej zmiany


INFORMACJA

AKTUALIZACJA ZAKŁADKI: MATERIAŁY

W zakładce MATERIAŁY: ARTYKUŁY, BANK DOBRYCH PRAKTYK, NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA umieszczone zostały nowe informacje, zachęcamy do zapoznania się.


INFORMACJA

AKTUALIZACJA ZAKŁADKI: MATERIAŁY

W zakładce MATERIAŁY: ARTYKUŁY, BANK DOBRYCH PRAKTYK, NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA umieszczone zostały nowe informacje, zachęcamy do zapoznania się.


GRUPY WSPARCIA DLA WYCHOWAWCÓW

Zapraszamy w nowym roku szkolnym do udziału w spotkaniach Grupy wsparcia dla wychowawców.

Grupa ma charakter otwarty, spotkania będą odbywać się w formie online na platformie TEAMS, prowadzone przez pracowników Poradni mgr Ewę Jurzykowską i mgr Agatę Bobrecką.

Cele grupowe, które chcemy realizować:

 • wzajemnie udzielanie wsparcia w pracy z uczniami i wychowankami,
 • rozwijanie własnych umiejętności w pracy wychowawczej z grupą, z zespołem klasowym,
 • dzielenie się trudnościami w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz szukanie sposobów na ich skuteczne rozwiązanie,
 • wspieranie zasobów osobistych w poszukiwaniu własnych pomysłów na rozwiązanie zaistniałych problemów wychowawczych,
 • motywowanie uczestników spotkań do własnego rozwoju zawodowego oraz do dbania o swój dobrostan osobisty.

Spotkania będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu, zawsze w czwartki o godz. 16.00:

 • 6 października 2022r.
 • 3 listopada 2022r.
 • 1 grudnia 2022r.
 • 5 stycznia 2023r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego adresu mailowego do 4 października na adres: e.jurzykowska@poradnia-czechowice.pl lub a.bobrecka@poradnia-czechowice.pl
Na podany adres zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do spotkania,


SPOTKANIE

SPOTKANIE STACJONARNE DLA PEDAGOGÓW/PEDAGOGÓW SPECJALNYCH ORAZ PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH Z TERENU POWIATU BIELSKIEGO

Zapraszamy na pierwsze spotkanie pedagogów/pedagogów specjalnych oraz psychologów, które odbędzie się w dn. 05.10.2022r., o godz. 12.30 w auli Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 21.

Tematyka spotkania:

 • organizacja współpracy Poradni z pedagogami/pedagogami specjalnymi i psychologami szkolnymi w roku szkolnym 2022/23, w tym pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • oferta dla szkół, uczniów i ich rodziców przygotowana przez pracowników Poradni na rok 2022/2023,
 • konsultacje indywidualne.

Zapraszamy.


TELEFON POMOCY UCZNIOWSKIEJ

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach od września 2022r. wznowiła dyżur telefoniczny w Telefonie Pomocy Uczniowskiej

Telefon Pomocy Uczniowskiej:
797 934 958

czynny:

poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00
piątki w godz. 10.00 – 12.00

Podczas rozmowy telefonicznej wsparcie psychologiczne udzielane jest dzieciom, młodzieży szkolnej oraz ich rodzicom. Pomoc udzielana jest anonimowo.


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2022/2023 w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach, Filia w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 w okresie: wrzesień 2022r – styczeń 2023r.

Wrzesień 2022r. :
 • 15 września 2022r. – godz. 15.00
 • 29 września 2022r. – godz. 15.00
Październik 2022r. :
 • 13 października 2022r. – godz. 15.00
 • 27 października 2022r. – godz. 15.00
Listopad 2022r. :
 • 10 listopada 2022r. – godz. 15.00
 • 24 listopada 2022r. – godz. 15.00
Grudzień 2022r. :
 • 08 grudnia 2022r. – godz. 15.00
Styczeń 2023r. :
 • 12 stycznia 2023r. – godz. 15.00
 • 26 stycznia 2023r. – godz. 15.00


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2022/2023 w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11 w okresie: wrzesień 2022r – styczeń 2023r.

Wrzesień 2022r. :
 • 12 września 2022r. – godz. 12.00
 • 26 września 2022r. – godz. 12.00
Październik 2022r. :
 • 10 października 2022r. – godz. 12.00
 • 24 października 2022r. – godz. 12.00
Listopad 2022r. :
 • 14 listopada 2022r. – godz. 12.00
 • 28 listopada 2022r. – godz. 12.00
Grudzień 2022r. :
 • 12 grudnia 2022r. – godz. 12.00
Styczeń 2023r. :
 • 09 stycznia 2023r. – godz. 12.00
 • 23 stycznia 2023r. – godz. 12.00


PODZIĘKOWANIE

Życzenia z okazji przejścia na emeryturę

Serdecznie dziękujemy Pani Zofii Cieciak, która od września przechodzi na emeryturę za Jej wieloletnią pracę i zaangażowanie, wszystkie rady, wsparcie, mądrość i pełen profesjonalizm w pracy psychologa. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności na nowym etapie życia, a także spełnienia wszystkich marzeń.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


ZACZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Drodzy Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie,

Z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022/2023. Drodzy nauczyciele życzymy, aby najbliższe miesiące obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.

Rodzicom życzymy jak najwięcej powodów do dumy ze swoich dzieci. U progu nowego roku szkolnego składamy wszystkim uczniom najlepsze życzenia. Dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także do rozwijania własnych pasji oraz talentów.

Życzymy spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2022/2023.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


ZMIANY KADROWE W NASZEJ PLACÓWCE

Przedstawiamy nowych pracowników naszej placówki

Witamy w naszej Poradni nowych pracowników. Od września pracują z nami:

Pani mgr Anna Ledwoch - psycholog
Pani mgr Bogusława Lipniak-Przybyło - psycholog
Pani mgr Magdalena Kacorzyk - pedagog-logopeda
Pani mgr Alicję Wójcik - pracownik administracji

Jednocześnie dziękujemy za pracę Pani mgr Adriannie Guzdek oraz Pani mgr Klaudii Kurcyus-Parzyk.


ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNY 2022-23

ZAPISY NA DIAGNOZY DZIECI I MŁODZIEŻY

PORADNIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
Zapisy na diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, integracji sensorycznej oraz diagnoz w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (Neuroflow) w roku szkolnym 2022-23 rozpoczynamy 05 września 2022 r.

FILIA W BIELSKU-BIAŁEJ
W związku z koniecznością dokończenia rozpoczętych diagnoz, zapisy na nowy rok szkolny 2022-23 rozpoczynamy od 20 września 2022 r.


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEJ SIEDZIBY PORADNI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

PRZEPROWADZKA DO NOWEJ SIEDZIBY OD 01 WRZEŚNIA 2022 ROKU

W związku z planowaną przeprowadzką Poradni do nowej siedziby, w dniach 26.08.2022 r. - 02.09.2022 r. Poradnia w Czechowicach-Dziedzicach jest nieczynna.

Od 1 września 2022 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach wznawia swoją działalność w nowej siedzibie przy ulicy Kasprowicza 48. Numer telefonu pozostaje bez zmian.


UWAGA

INFOLINIA UCZNIOWSKA

Informujemy, że infolinia uczniowska działa do końca lipca (w sierpniu telefon jest nieczynny). Od września 2022 r. wznawiamy działalność telefonu.


PRZYPOMNIENIE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW NA ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

WAKACYJNE TERMINY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

PORADNIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
Dokumenty na Zespoły Orzekające, które odbędą się w dniach 22.08.2022 r. i 29.08.2022 r. będą przyjmowane od 17.08.2022 r. (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się).

FILIA W BIELSKU-BIAŁEJ
Dokumenty na Zespoły Orzekający, które odbędę się w dniach 23.08.2022 r. i 29.08.2022 r. będą przyjmowane od 24.07.2022 r. (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się).


POŁOWA WAKACJI ZA NAMI…

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE, NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE!

Za nami już połowa wakacji... Nie wiemy jak Wam, ale nam lipiec upłynął w błyskawicznym tempie! Przez ten czas podejmowaliśmy liczne działania, aby odpowiednio zaopiekować się Waszymi potrzebami, prowadziliśmy diagnozy, konsultacje oraz wydawaliśmy orzeczenia, opinie i informacje.

Mamy nadzieję, że spokojnie spędzacie ten wakacyjny czas. Życzymy Wam, aby ta druga połowa wakacji była równie słoneczna, pełna udanych wyjazdów i wycieczek, wspaniałych przygód oraz wielu niezapomnianych przeżyć. Dbajcie o siebie i swoich najbliższych.

Przy okazji, pragniemy bardzo serdecznie podziękować każdemu z Was za współpracę w kończącym się roku szkolnym 2021/2022. Dziękujemy za możliwość spotkania na żywo i online, wymianę doświadczeń, pozytywne komentarze, otwartość i wyrozumiałość.

JEDNOCZEŚNIE PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOLEJNYMI INFORMACJAMI, DOTYCZĄCYMI ORGANIZACJI PRACY W MIESIĄCU SIERPNIU ORAZ WRZEŚNIU 2022R.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


OFERTA PRACY

Praca dla psychologa

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej poszukuje na pełny wymiar godzin kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA do pracy diagnostyczno–terapeutycznej, w dziale dzieci młodszych tj. od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: poradnia.pp@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 32 215 22 20.


WAKACYJNE GODZINY PRACY PORADNI

Harmonogram godzin pracy Poradni w okresie wakacji

PORADNIA CZECHOWICE-DZIEDZICE

DATA GODZINA
04.07.2022r. – 05.08.2022r. 08.00 – 16.00
08.08.2022r. – 19.08.2022r. 08.00 – 12.00
22.08.2022r. – 26.08.2022r. 08.00 – 16.00

Dokumenty na Zespoły Orzekające, które odbędą się w dniach 22.08.2022 r. i 29.08.2022 r. w Czechowicach-Dziedzicach będą przyjmowane 26.07.2022 r. w godz. 08.00 – 15.00 oraz od 17.08.2022 r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

FILIA PORADNIA W BIELSKU-BIAŁEJ

DATA GODZINA
04.07.2022r. – 02.09.2022r. 08.00 – 16.00

Dokumenty na Zespoły Orzekający, które odbędę się w dniach 23.08.2022 r. i 29.08.2022 r. przyjmowane będą po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.


INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PORADNI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Zmiana lokalizacji siedziby Poradni w Czechowicach-Dziedzicach

W związku z planowaną przeprowadzką Poradni do nowej siedziby, w dniach 27.06.2022r. – 01.07.2022r. Poradnia jest nieczynna.
W godzinach 12.00 – 13.00 pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem 32 215 22 20.
Od 01 września 2022 r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie się mieścić pod adresem: Czechowice-Dziedzice, ul. Kasprowicza 48.


INFORMACJA

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM TERAPII I EDUKACJI PRAXE W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

OTWARTA REKRUTACJA DO NOWEJ WAKACYJNEJ GRUPY MŁODZIEŻOWEJ W CENTRUM TERAPII I EDUKACJI PRAXE Planowany termin spotkań to 11-15 lipca 2022r.

Grupa ma charakter rozwojowo – psychoedukacyjny. Oznacza to, że program nastawiony jest na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym pomoc w przekraczaniu rozmaitych trudności emocjonalnych i społecznych wieku rozwojowego. Zajęcia będą miały formę warsztatową.

Grupa skierowana jest do młodzieży w wieku 14-17 lat.

Koszt: 750 zł

Przed przyjęciem zgłoszenia do grupy konieczna jest przynajmniej jedna konsultacja z prowadzącym terapeutą, w celu poznania indywidualnych potrzeb uczestnika oraz ukierunkowania i zoptymalizowania pracy terapeutycznej w grupie.

Prowadzący terapeuci, psycholog: Anna Bednarczyk i Monika Nawojska
Kontakt: Edyta Czylok – menadżer tel. 604 589 592


SPOTKANIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

SPOTKANIE ONLINE DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH Z TERENU POWIATU BIELSKIEGO

Zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się w dn. 27.04.2022 r. o godz. 16:20 (platforma TEAMS). W spotkaniu weźmie udział Mariusz Kuliński, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, były Naczelnik Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, który poprowadzi prelekcję na temat zagrożeń związanych z cyberprzemocą oraz we współczesnym świecie.

W związku z koniecznością przesłania linków umożliwiających udział w spotkaniu niezbędne jest przesłanie Państwa aktualnych adresów e-mail i potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 25.04.2022 r. (poniedziałek).

Informacje te prosimy przesyłać na adres: j.cholewik@poradnia-czechowice.pl

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne


TARGI EDUKACYJNE - ZAPROSZENIE

Zaproszenie na targi edukacyjne

Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozach zapraszają uczniów klas 8 i Ich Rodziców na Targi Edukacyjne które odbędą się 28.04.2022 r. od godz. 16:00 do 18:00
w budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Kozach przy placu ks. K.Kochaja 1


SPOTKANIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Spotkanie online dla pedagogów i psychologów z terenu Powiatu Bielskiego

Zapraszamy na spotkanie on-line dla pedagogów i psychologów szkolnych. Odbędzie się ono w dniu 06.04.2022 r. o godzinie 13:00. Omawiane będą sprawy bieżące, w tym diagnoza uczniów na kolejny etap edukacyjny, a także wsparcie dla dzieci z Ukrainy i przeprowadzanie badań z ich udziałem.

W związku z koniecznością przesłania Państwu linka umożliwiającego udział w spotkaniu niezbędne jest przesłanie Państwa aktualnych adresów e-mail i potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 04.04.2021 r. (poniedziałek).

Informacje prosimy przesyłać na adres:j.trela@poradnia-czechowice.pl


INFORMACJA

Lekarz psychiatra dziecięcy

CENTRUM TERAPII I EDUKACJI PRAXE w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wąska 23 informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2022 r. w ośrodku będzie przyjmował lekarz psychiatra dziecięcy numer telefonu: 32 2143000


TELEFON POMOCY UCZNIOWSKIEJ

Od poniedziałku, tj. 07 marca 2022 r. aktywny będzie telefon pomocy uczniowskiej

Telefon Pomocy Uczniowskiej:
797 934 958

czynny:

poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00
piątki w godz. 10.00 – 12.00

Uruchomiony Telefon Wsparcia Psychologicznego jest anonimowy i bezpłatny. Dyżur telefoniczny pełnią pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Podczas rozmowy telefonicznej wsparcie udzielane jest dzieciom, młodzieży szkolnej, rodzicom.


POMOC DLA RODZIN Z UKRAINY

W ramach współpracy z Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej przekazuję ważne informacje dotyczące wsparcia obywateli Ukrainy, przebywających na terenie naszego Powiatu:

 • codziennie, w godzinach 17.00 – 19.00, pod numerem tel. 791169642 pełniony jest dyżur osoby porozumiewającej się w języku ukraińskim,
 • osoby potrzebujące pomocy rzeczowej (np. ubrań, jedzenia, podstawowego wyposażenia) mogą kontaktować się za pomocą adresu mailowego: przyjacieleb@gmail.com
 • osoby, które mają możliwość udostępnienia pomieszczeń mieszkalnych dla potrzebujących oraz osoby, które poszukują miejsca do zamieszkania mogą kontaktować się za pomocą adresu mailowego: przyjcielebb@gmail.com

w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej pomoc udzielana jest:

 • bezpłatnie,
 • bez skierowań,
 • o każdej porze,
 • 7 dni w tygodniu;

pod numerem tel. 33 814 62 21
oraz
Niebieska Linia tel. 33 811 99 00
Link do strony POiK: https://poik.bielsko.pl/

Jednocześnie zachęcam do śledzenia profilu Poradni na FB, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące form wsparcia dla dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu.


POMOC DLA RODZIN Z UKRAINY

W najbliższym czasie do placówek oświatowych, mających siedzibę na terenie Powiatu Bielskiego będą przyjmowane dzieci i młodzieży, obywatele Ukrainy. W związku z powyższym poszukiwane są osoby mówiące po ukraińsku i polsku albo po rosyjsku i polsku – do pomocy w roli tłumacza.

Chętnych prosimy zgłaszać na adres: pczk@powiat.bielsko.pl lub pod numerem telefonu 338136 868 Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej: tel. 33 813-68-67 lub 33 813-68-68


DIAGNOZA CAPD W NASZEJ PORADNI

Warunki przeprowadzenia diagnozy CAPD w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach

Warunkiem przeprowadzenia diagnozy jest dostarczenie w dniu badania aktualnego prawidłowego (wykluczającego niedosłuch) wyniku audiometrii tonalnej dziecka wykonanej w poradni laryngologicznej.

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

 • szczegółowy wywiad – dotyczący rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych,
 • wypełnienie przez Rodzica kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji,
 • ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow,
 • przygotowanie Raportu z badania i omówienie go z rodzicami,

W przypadku stwierdzenia zaburzeń przetwarzania słuchowego Rodzice zdecydowani na odpłatny trening słuchowy kontaktują się z firmą Neuroflow. PPPP nie prowadzi aktywnych treningów słuchowych.

Założenia treningu Neuroflow:

 • trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych,
 • podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 do 9 tygodni,
 • sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20- 25 min; cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.

Wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych w domu:

 • słuchawki nauszne, stereofoniczne,
 • komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024x768,
 • stabilne połączenie z Internetem,
 • przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox,
 • wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy,
 • włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.

Osoby zainteresowane diagnozą w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD mogą ustalić termin diagnozy osobiście w sekretariacie Poradni lub telefonicznie 32 2152220
Zapisy będą prowadzone od 21.02.2022r. w godzinach 8.00-15.30.


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDGOGICZNA DZIECI I UCZNIÓW

Przedstawiamy Państwu zasady i terminy wydania dla dziecka/ucznia nowego orzeczenia na kolejny etap edukacyjny oraz odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Informacja dla rodziców dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Poniżej przedstawiamy rodzicom:

 • dzieci kończących edukację przedszkolną,
 • uczniów klas III i VIII szkół podstawowych,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego harmonogram działań w celu wydania dla dziecka/ucznia nowego orzeczenia na kolejny etap edukacyjny:

Działania rodzica Termin
Uzyskanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza – specjalisty, wskazującego niepełnosprawność dziecka/ucznia na druku, który można pobrać ze strony Poradni lub w siedzibach w Czechowicach-Dziedzicach i Filii w Bielsku- Białej) rodzic winien ustalić termin u lekarza;
ważne - na wizycie u lekarza specjalisty należy przedstawić Informację z wynikami diagnoz przeprowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (taką Informację rodzic otrzymuje po przeprowadzeniu diagnozy w Poradni). Z tego powodu, zanim rodzic umówi się na termin wizyty u lekarza, niezbędny jest wcześniejszy kontakt z Poradnią i odbycie rozmowy z jej pracownikiem.
Ustalenie terminu diagnozy psychologicznej
– dziecka/ucznia w tutejszej Poradni.
marzec 2022r.
zapisy: 21.02.2022r
Ustalenie terminu diagnozy pedagogicznej
– dziecka/ucznia w tutejszej Poradni.
kwiecień /maj/czerwiec 2022r.
zapisy:
21.03.2022r.
20.04.2022r.
20.05.2022r.
Złożenie przez rodzica pełnej dokumentacji na posiedzenie Zespołu Orzekającego – wniosku rodzica/pełnoletniego ucznia, aktualnej opinii z placówki wychowania przedszkolnego/szkoły, zaświadczenia lekarskiego (istotne jest, aby telefonicznie uzgodnić w Poradni terminu złożenia dokumentów przez rodzica) maj – sierpień 2022r.

ODROCZENIE DZIECKA OD OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Informacja dla rodziców, którzy chcą odroczyć dziecko z realizacji obowiązku szkolnego, w tym dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Rodzice winni w miesiącu kwietniu br. zgłosić się do Poradni (z oceną gotowości szkolnej wydaną przez placówkę przedszkolną), po analizie dokumentacji zostanie podjęta decyzja o dalszej procedurze wydania opinii ws. braku gotowości szkolnej dziecka i odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku 2022/23


ZMIANY KADROWE W NASZEJ PLACÓWCE

Przedstawiamy nowych pracowników naszej placówki

Witamy w naszej Poradni nowych pracowników:

 • mgr Aleksandra Jegier - psycholog,
 • mgr Adrianna Guzdek - psycholog,
 • mgr Małgorzata Samagalska - Kos - pedagog,
 • Alicja Wójcik - pracownik administracji - wszystkie Panie będą pracować w Filii w Bielsku - Białej,
 • mgr Marta Walczak - terapeuta SI - wesprze diagnozę SI w Czechowicach-Dziedzicach.


ZMIANA ORGANIZACJI PRACY NASZEJ PORADNI

Informacje dotyczące diagnoz i terapii w naszej placówce

Szanowani Państwo
Informujemy, że od dnia 01.02.2022r. ulegnie zmianie organizacja pracy w naszej Poradni. Diagnoza i terapia dzieci od urodzenia do szóstego roku życia odbywać się będzie w Bielsku- Białej przy ulicy Piastowskiej 44. W placówce tej będą się także odbywały zajęcia Biofeedback. Natomiast diagnoza i terapia dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do 19 roku życia lub 24 roku życia (w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim) będzie miała miejsce w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11. Również tutaj będzie odbywać się diagnoza i terapia integracji sensorycznej i zaburzeń przetwarzania słuchowego (Neuroflow).

Mamy nadzieję, że następujące zmiany zostaną przez Państwa przyjęte z wyrozumiałością, a poszerzenie zakresu działalności będzie korzystne dla nas wszystkich.


OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY „FILII”

Filii Centrum Rehabilitacyjno - Terapeutyczne w Bielsku-Białej prowadzi nabór do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Ośrodek prowadzony jest dla dzieci i młodzieży posiadających:

 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami).

Zakres działania placówki:
ORW Filii działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Wychowankowie zaopiekowani są w grupach od 2 do 4 osób z dwoma nauczycielami lub w grupach od 4 do 6 osób z dwoma nauczycielami. Kwalifikacja do grupy uzależniona jest od potrzeb i stanu funkcjonowania dziecka.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Filii” oferuje następujące zajęcia terapeutyczne:

 • Zajęcia pedagogiczne indywidualne i grupowe.
 • Zajęcia rehabilitacyjne.
 • Zajęcia integracji sensorycznej.
 • Zajęcia związane z poprawą funkcjonowania w tym w samoobsługi, higieny osobistej, jedzeniu, lokomocji, komunikacji.
 • Zajęcia z terapii widzenia.
 • Terapia zajęciowa w skład której wchodzić będą arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, terapia ręki, dogoterapia, sensoplastyka.
 • Zajęcia w sali doznań świata.

Wyżywienie jest uzależnione od indywidualnych potrzeb wychowanków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 666-370-911

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne


PRZERWA ŚWIĄTECZNA W PORADNI

Godziny pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w okresie świąteczno – noworocznym

DATA PORADNIA CZECHOWICE-DZIEDZICE FILIA BIELSKO-BIAŁA
23.12.2021r.
czwartek
08.00 – 16.00 08.00 – 16.00
24.12.2021r.
piątek
nieczynna nieczynna
27.12.2021r.
poniedziałek
08.00 – 12.00 08.00 – 16.00
28.12.2021r.
wtorek
08.00 – 16.00 08.00 – 16.00
29.12.2021r.
środa
08.00 – 12.00 08.00 – 16.00
30.12.2021r.
czwartek
08.00 – 16.00 08.00 – 16.00
31.12.2021r.
piątek
08.00 – 12.00 Poradnia nieczynna – dyżur pełni Poradnia w Cz-Dz
03.01.2022r.
poniedziałek
08.00 – 16.00 08.00 – 17.00
04.01.2022r.
wtorek
08.00 – 16.00 08.00 – 17.00
05.01.2022r.
środa
08.00 – 16.00 08.00 – 17.00
06.01.2022r.
czwartek
nieczynna nieczynna
07.01.2022r.
piątek
08.00 – 16.00 08.00 – 12.00


OFERTA PRACY!

Poszukujemy na pełny wymiar godzin kandydatów na stanowisko psychologa i pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej

PSYCHOLOG – do pracy diagnostyczno – terapeutycznej, w dziale dzieci młodszych tj. od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zakres obowiązków:

 • samodzielna praca z klientem w obszarze diagnozy psychologicznej,
 • udzielanie konsultacji psychologicznych,
 • postępowanie z klientem zgodnie z przyjętymi w Poradni standardami,
 • prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr psychologii) z przygotowaniem pedagogicznym,
 • gotowość do pracy w zakresie pomocy psychologicznej ze zróżnicowanymi wiekowo klientami, w szczególności z dziećmi małymi,
 • umiejętności diagnostyczne/chęć rozwoju zawodowego w zakresie diagnostyki,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi,
 • kreatywność,
 • punktualność,
 • sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziana jest umiejętność stosowania w diagnostyce psychologicznej testów np. Stanford-Binet-5, WISC-V, IDS.

PEDAGOG, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – do pracy diagnostyczno – terapeutycznej, w dziale dzieci młodszych.

Zakres obowiązków:

 • samodzielna praca z klientem w obszarze diagnozy pedagogicznej,
 • prowadzenie terapii pedagogicznej,
 • udzielanie konsultacji pedagogicznych,
 • prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej,
 • postępowanie z klientem zgodnie z przyjętymi w poradni standardami,
 • indywidualne podejście do każdego klienta z uwzględnieniem jego potrzeb,
 • prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • gotowość do pracy ze zróżnicowanymi wiekowo klientami, w szczególności z dziećmi małymi,
 • umiejętności diagnostyczne/chęć rozwoju zawodowego w zakresie diagnostyki,
 • umiejętność prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi,
 • kreatywność,
 • punktualność,
 • sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziana jest umiejętność stosowania w diagnostyce pedagogicznej testów np. KORP, Bateria5/6, Bateria7/9, Bateria 13/15, Bateria 16plus.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: poradnia.pp@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 32 215 22 20.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


ZMIANY KADROWE W NASZEJ PLACÓWCE

Przedstawiamy nowych pracowników naszej placówki

Witamy w naszej Poradni nowych pracowników. Od listopada pracują z nami:

 • Pani mgr Anna Kubica – pedagog, surdologopeda, oligofrenopedagog
 • Pani mgr Danuta Litner – Filipiak – pracownik administracji

Pragniemy również podziękować za pracę w naszym zespole Pani mgr Joannie Czerwińskiej – Wydmuch.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach


I CZĘŚĆ SZKOLENIA KASKADOWEGO ZA NAMI

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania problemów psychologicznych uczniów

Odnosząc się do rekomendacji Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 - zakresie wsparcia nauczycieli, zostało w dniu 28.10.2021r. przeprowadzone szkolenie w obszarze rozpoznawania problemów psychologicznych u uczniów.

Szkolenie ma charakter kaskadowy, co oznacza, że uczestniczący w spotkaniu nauczyciele, wyznaczeni przez dyrektorów szkół, przekażą zdobytą wiedzę i materiały w swoich placówkach, przeszkolą następnych nauczycieli

Podczas spotkania przekazane zostały opracowane materiały oraz przygotowane przez pracowników Poradni prezentacje, dotyczące poniższych tematów:

 • Zaburzenia lękowe
 • Mutyzm
 • Samouszkodzenia
 • Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia odżywiania
 • Profilaktyka nadużywania mediów cyfrowych
 • Depresja

W szkoleniu uczestniczyło około 60 pracowników placówek oświatowych z terenu Powiatu Bielskiego, będącego pod opieką Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach.

Kolejne spotkanie, mające charakter dyskusyjny zaplanowane zostało na 18.11.2021r., godz. 15.30.


SZKOLENIA ZA NAMI

Szkolenia z mgr Julią Pyttel. „Funkcjonowanie dziecka z CAPD - możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”

W dniach 20 – 21.10.2021r. odbyły się dwa szkolenia on-line nt. „Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego - możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”. Prowadziła je p. Julia Pyttel, - (koordynator Projektu APD, pedagog, neurologopeda, surdologopeda), w ich prowadzenie włączył się także p. Bogusław Owczarek (protetyk słuchu ACS SŁUCHMED).

Zarówno pedagodzy i psycholodzy szkolni, jak i nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych – od przedszkola po szkołę ponadpodstawową (łącznie 169 osób) – mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego na co dzień, a także uzyskać informacje dotyczące diagnozy i terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Pani Julii Pyttel jeszcze raz serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przekazane informacje.

Życzenia Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji dnia Edukacji Narodowej


GODZINY PRACY POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

14 października Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.


NOWA GRUPA DLA DZIECI

Grupa dla dzieci w zakresie rozwijania i wzmacniania ich umiejętności społecznych z elementami treningu uważności.

Zbieramy zgłoszenia do udziału w grupowych zajęciach dla dzieci z klasy II lub III, które będą odbywały się we wtorki, dwa razy w miesiącu w godzinach 15:30 – 17:00 i które poprowadzą mgr Agata Bobrecka i mgr Joanna Trela.

Cele zajęć:

 • rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych u dzieci, zwłaszcza w zakresie konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz radzenia sobie z emocjami i ze stresem towarzyszącym ich codzienności
 • wzmacnianie wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów,
 • kształtowanie umiejętności bycia uważnym „tu i teraz”.


Dla kogo zajęcia?
dla dzieci wymagających wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych (tych, które nie posiadają opinii/orzeczenia).


NOWA GRUPA DLA WYCHOWAWCÓW KLAS

Grupa wsparcia dla wychowawców klas.

Zapraszamy do udziału w Grupie wsparcia dla wychowawców klas, którą poprowadzą mgr Ewa Jurzykowska i mgr Agata Bobrecka.

Spotkania Grupy będą odbywały się on-line, we wtorki, 1 raz w miesiącu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 października w godzinach 14.30- 15.30.

Celem spotkań będzie:

 • udzielanie sobie wzajemnie wsparcia w pracy z uczniami i wychowankami,
 • rozwijanie własnych umiejętności w pracy wychowawczej z zespołem klasowym,
 • dzielenie się własnymi trudnościami w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sposobami na ich skuteczne rozwiązanie,
 • wspieranie zasobów osobistych w poszukiwaniu własnych pomysłów na rozwiązanie zaistniałych problemów wychowawczych,
 • motywowanie do własnego rozwoju zawodowego wychowawców i nauczycieli oraz do dbania o swój dobrostan osobisty.

Osoby chętne prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia wraz z aktualnym adresem emailowym do 20 października na adres a.bobrecka@poradnia-czechowice.pl na podany adres zostanie wysłane zaproszenie na spotkanie na platformie Teams.


SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH ORAZ NAUCZYCIELI

Funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Zapraszamy na prelekcję na temat funkcjonowania dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w klasie, prowadzoną przez mgr Julię Pyttel (koordynatora Projektu APD, pedagoga, neurologopedę, surdologopedę).
Pani mgr Julia Pyttel poprowadzi prelekcję:

 • w dniu 20.10.2021r. o godz. 9:00 dla pedagogów i psychologów szkolnych
 • w dniu 21.10.2021r. o godz. 16:30 dla nauczycieli i wychowawców

Zgłoszenia do 13.10. 2021r. na adres j.trela@poradnia-czechowice.pl wraz z adresem email, na który zostanie przesłany link umożliwiający udział w szkoleniu.


PLATFORMA WYMIANY SCENARIUSZY ZAJĘĆ

Informacja o przekierowaniu scenariuszy zajęć oraz propozycji ćwiczeń do wykorzystania przez nauczycieli podczas lekcji wychowawczych na profil FB Poradni

Szanowani Nauczyciele - na naszym profilu FB zamieszczone są przykładowe scenariusze zajęć/warsztatów oraz ćwiczenia do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych dotyczące tematyki wspierania uczniów w różnych aspektach ich funkcjonowania - zachęcamy do zapoznania się z nimi.

W niedługim czasie na stronie Poradni będzie uruchomiona stosowana zakładka, umożliwiająca pracownikom Poradni oraz Wam - Nauczycielom dzielenie się tzw. DOBRYMI PRAKTYKAMI.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ RODZICÓW

Informacja o przekierowaniu pytań i odpowiedzi na profil FB Poradni

Szanowani Rodzice, Nauczyciele - na naszym profilu FB zamieszczone są pytania oraz odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań dotyczących pracy Poradni - zachęcamy do zapoznania się z nimi.

W niedługim czasie na stronie Poradni będzie uruchomiona stosowana zakładka, dotycząca nurtujących Państwa pytań wraz z odpowiedziami na nie.


SPOTKANIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Spotkanie pedagogów i psychologów z terenu Powiatu Bielskiego w Filii w Bielsku - Białej z Panią Julią Pytel

Zapraszamy na cykliczne spotkania dla pedagogów i psychologów szkolnych, które w tym roku szkolnym będą odbywać się on-line

Kolejne spotkanie pedagogów i psychologów odbędzie się w dniu 20.10.2021r. – weźmie w nim udział mgr Julia Pyttel (koordynator Projektu APD, pedagog, neurologopeda, surdologopeda).

Pani Julia Pytel poprowadzi prelekcję na temat funkcjonowania dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w klasie.

Szczegóły dotyczące przebiegu tego spotkania oraz możliwości przeprowadzenia go także dla nauczycieli w godzinach popołudniowych zostaną przekazane w dniu 29.09.2021r.


SPOTKANIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Spotkanie online dla pedagogów i psychologów z terenu Powiatu w Filii w Bielsku - Białej

Zapraszamy na cykliczne spotkania dla pedagogów i psychologów szkolnych, które w tym roku szkolnym będą odbywać się on-line

Pierwsze w tym roku spotkanie odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. o godzinie 9:00. Będzie ono miało charakter organizacyjny i związany ze współpracą Poradni z Państwa placówką.

W związku z koniecznością przesłania Państwu linków umożliwiających udział w spotkaniu niezbędne jest przesłanie Państwa aktualnych adresów e-mail i potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 24.09.2021r. (piątek).

Informacje prosimy przesyłać na adres: j.trela@poradnia-czechowice.pl


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2021/2022 dla Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Traugutta 11

Wrzesień 2021r. :
 • 13 września 2021r. – godz. 12.00
 • 27 września 2021r. – godz. 12.00
Październik 2021r. :
 • 11 października 2021r. – godz. 12.00
 • 25 października 2021r. – godz. 12.00
Listopad 2021r. :
 • 15 listopada 2021r. – godz. 12.00
 • 29 listopada 2021r. – godz. 12.00
Grudzień 2021r. :
 • 13 grudnia 2021r. – godz. 12.00
Styczeń 2022r. :
 • 10 stycznia 2022r. – godz. 12.00
 • 24 stycznia 2022r. – godz. 12.00
Luty 2022r. :
 • 07 lutego 2022r. – godz. 12.00
 • 28 lutego 2022r. – godz. 12.00
Marzec 2022r. :
 • 14 marca 2022r. – godz. 12.00
 • 28 marca 2022r. – godz. 12.00
Kwiecień 2022r. :
 • 04 kwietnia 2022r. – godz. 12.00
 • 25 kwietnia 2022r. – godz. 12.00
Maj 2022r. :
 • 09 maja 2022r. – godz. 12.00
 • 23 maja 2022r. – godz. 12.00
Czerwiec 2022r. :
 • 06 czerwca 2022r. – godz. 12.00
 • 20 czerwca 2022r. – godz. 12.00
 • 27 czerwca 2022r. – godz. 12.00
Lipiec 2022r. :
 • 11 lipca 2022r. – godz. 12.00
Sierpień 2022r. :
 • 22 sierpnia 2022r. – godz. 12.00
 • 29 sierpnia 2022r. – godz. 12.00


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2021/2022 dla Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 44

Wrzesień 2021r. :
 • 09 września 2021r. – godz. 15.00
 • 23 września 2021r. – godz. 15.00
Październik 2021r. :
 • 07 października 2021r. – godz. 15.00
 • 21 października 2021r. – godz. 15.00
Listopad 2021r. :
 • 04 listopada 2021r. – godz. 15.00
 • 18 listopada 2021r. – godz. 15.00
Grudzień 2021r. :
 • 02 grudnia 2021r. – godz. 15.00
 • 16 grudnia 2021r. – godz. 15.00
Styczeń 2022r. :
 • 13 stycznia 2022r. – godz. 15.00
 • 27 stycznia 2022r. – godz. 15.00
Luty 2022r. :
 • 03 lutego 2022r. – godz. 15.00
 • 10 lutego 2022r. – godz. 15.00
Marzec 2022r. :
 • 03 marca 2022r. – godz. 15.00
 • 24 marca 2022r. – godz. 15.00
Kwiecień 2022r. :
 • 07 kwietnia 2022r. – godz. 15.00
 • 21 kwietnia 2022r. – godz. 15.00
Maj 2022r. :
 • 05 maja 2022r. – godz. 15.00
 • 19 maja 2022r. – godz. 15.00
Czerwiec 2022r. :
 • 02 czerwca 2022r. – godz. 15.00
 • 23 czerwca 2022r. – godz. 15.00
Lipiec 2022r. :
 • 18 lipca 2022r. – godz. 15.00
Sierpień 2022r. :
 • 23 sierpnia 2022r. – godz. 15.00
 • 29 sierpnia 2022r. – godz. 15.00


PROGRAM WSPARCIA

Informacja o wsparciu oferowanym przez PPPP w Czechowicach-Dziedzicach dla uczniów i rodziców szkół/placówek powiatu bielskiego

W związku z powrotem uczniów do szkół i placówek Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach zaplanowała realizację działań w celu zapewnienia wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wsparcia powstał w oparciu o informacje przekazane pracownikom Poradni przez szkoły i placówki dotyczące diagnozowanych potrzeb w trzech obszarach (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Celem działań programu poza bezpośrednim wsparciem w szkołach (zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami) jest również dostarczenie narzędzi do przeprowadzenia zajęć reintegracyjnych, a także prezentacja oferty skierowanej do rodziców dotyczącej możliwości udzielania wsparcia.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest placówką ogólnodostępną. Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne. Celem działania Poradni jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, a także udzielania im i ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej. Nasze usługi są bezpłatne. Wizyty nie wymagają skierowań. Wystarczy umówić się osobiście lub telefonicznie.

Oferta naszej Poradni obejmuje:

 • badania diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne uczniów w przypadku trudności dydaktycznych i specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • diagnozę i terapię logopedyczną,
 • konsultacje dla rodziców w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych udzieci,
 • pomoc terapeutyczną w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych u dzieci (terapia indywidualna i rodzinna),
 • indywidualne konsultacje i porady,
 • pomoc dla młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia i określenia predyspozycji zawodowych,
 • prowadzenie diagnozy grup klasowych/wychowawczych na terenie placówek (na zaproszenie szkół i przedszkoli),
 • spotkania wspierające dla nauczycieli, konsultacje dla rodziców oraz dla rad pedagogicznych (na zaproszenie szkół i przedszkoli),
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców „Szkoła dla rodziców”,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, zajęć psychoedukacyjnych, pogadanek, prelekcji, warsztatów.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Poradni oraz profilu na portalu Facebook, gdzie można zapoznać się z szeregiem materiałów informacyjnych dotyczących rozwoju i wychowania.
Link do materiałów na portalu Facebook

Zachęcamy do kontaktu:
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
43-502 Czechowice- Dziedzice
ul. Traugutta 11
tel. 32 2152220

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA FILIA W BIELSKU – BIAŁEJ
43-300 Bielsko – Biała
ul. Piastowska 44
tel. 33 8118247

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


NOWE INICJATYWY

Przedstawiamy nasze dwa nowe projekty – „Bank Dobrych Praktyk” oraz „Najczęściej zadawane pytania”

Szanowni rodzice, opiekunowie i nauczyciele!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy dwie nowe inicjatywy. Pierwsza z nich to „Bank Dobrych Praktyk”, który stanowi platformę wymiany scenariuszy zajęć opracowanych przez nauczycieli i specjalistów poradni. Natomiast drugi pomysł – „Najczęściej zadawane pytania” – skierowany jest do rodziców, szukających odpowiedzi na różnorodne pytania, w tym dotyczące pracy Poradni.

Aktualnie, z uwagi na trwającą modernizację strony internetowej, materiały dotyczące powyższych projektów będą umieszczane na facebookowym profilu naszej poradni. Zapraszamy do ich śledzenia!

BANK DOBRYCH PRAKTYK NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


PLAN WSPARCIA SZKÓŁ

Zespół pracowników Poradni opracował plan wsparcia szkół w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni rodzice, opiekunowie, dyrektorzy i nauczyciele!

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej opracowała plan wsparcia szkół w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców na rok szkolny 2021/2022. Jesteśmy również w trakcie uruchamiania linii telefonicznej dla uczniów – o numerze telefonu i godzinach jego funkcjonowania poinformujemy w najbliższym czasie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistami drogą telefoniczną lub elektroniczną (adresy email dostępne na naszej stronie internetowej).

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


NOWI PRACOWNICY

Przedstawiamy nowych pracowników naszej placówki

Z radością witamy w naszej Poradni nowych pracowników. Od września pracują z nami:

 • Pani mgr Barbara Bartas – pedagog, oligofrenopedagog,
 • Pani mgr Anna Moric – pedagog, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy,
 • Pani mgr Anna Gruca – psycholog,
 • Pani mgr Urszula Janicka – psycholog.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Pani mgr Danucie Litner-Filipiak, która od września przechodzi na emeryturę, za Jej wieloletnią współpracę i zaangażowanie, wszystkie rady, wsparcie, mądrość i pełen profesjonalizm w pracy psychologa oraz terapeuty. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności na nowym etapie życia, a także spełnienia wszystkich marzeń i upragnionego odpoczynku.

Pragniemy również podziękować za pracę w naszym zespole Paniom: mgr Agacie Bergel- Załuckiej oraz mgr Joannie Myślińskiej-Figiel.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


NOWY ROK SZKOLNY

Zaczynamy nowy rok szkolny 2021/2022

U progu nowego roku szkolnego pragniemy złożyć życzenia całej społeczności szkolnej!

Drodzy uczniowie życzymy Wam wiary w siebie i swoje możliwości, wielu sukcesów i realizacji zamierzonych celów. Nauczycielom życzymy dużo siły, zapału do pracy i optymizmu. Rodzicom życzymy jak najwięcej powodów do dumy ze swoich dzieci.

Poradnia nadal pracuje w reżimie sanitarnym i w związku z tym prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami: Wytycznymi dla funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach i Filii w Bielsku-Białej w trakcie epidemii COVID-19 oraz Procedurami Diagnostycznymi w systemie diagnozy stacjonarnej w okresie epidemii COVID-19.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


WAKACYJNE GODZINY PRACY
PORADNI

teamtimetable

Harmonogram godzin pracy Poradni w okresie wakacji

Poradnia – Czechowice – Dziedzice:

 • 02.08.2021r. - 13.08.2021r. – PORADNIA NIECZYNNA – dyżur pełni Filia Poradni w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44, tel. 338118247
 • 16.08.2021r. - 20.08.2021r. - czynne: poniedziałek – czwartek w godzinach: 8.00 – 16.00, piątek w godzinach: 8.00 – 14.00
 • 23.08.2021r. - 27.08.2021r. - czynne: poniedziałek – piątek w godzinach: 8.00 – 14.00

Dokumenty na Zespół Orzekający, który odbędzie się w dniach 23.08.2021r. i 30.08.2021r. w Czechowicach-Dziedzicach przyjmowane będą od 16.08.2021r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Filia Poradni – Bielsko – Biała:

 • 02.08.2021r. - 06.08.2021r. czynne: poniedziałek – czwartek w godzinach: 8.00 – 16.00, piątek w godzinach: 8.00 – 14.00
 • 09.08.2021r. - 13.08.2021r. czynne: poniedziałek – czwartek w godzinach: 8.00 – 16.00, piątek w godzinach: 8.00 – 14.00
 • 16.08.2021r. - 20.08.2021r. czynne: poniedziałek – środa w godzinach: 8.00 – 16.00, czwartek – piątek w godzinach: 8.00 – 12.00
 • 23.08.2021r. - 27.08.2021r. czynne: poniedziałek – piątek w godzinach: 8.00 – 15.30

Uprzejmie informujemy, że dokumenty na Zespół Orzekający, który odbędzie się we wrześniu 2021r. w Filii Poradni, przyjmowane będą od 1 września 2021r. (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się). Przyjmowanie dokumentów na sierpniowe Zespoły Orzekające zostało zakończone.


WAKACJE!

Szanowni rodzice, opiekunowie, nauczyciele! Drodzy uczniowie!

Za nami już połowa wakacji... Nie wiemy jak Wam, ale nam lipiec upłynął w błyskawicznym tempie! Przez ten czas podejmowaliśmy liczne działania, aby odpowiednio zaopiekować się Waszymi potrzebami, prowadziliśmy diagnozy, terapie, konsultacje oraz wydawaliśmy orzeczenia, opinie i informacje.

Mamy nadzieję, że spokojnie spędzacie ten wakacyjny czas. Życzymy Wam, aby ta druga połowa wakacji była równie słoneczna, pełna udanych wyjazdów i wycieczek, wspaniałych przygód oraz wielu niezapomnianych przeżyć. Dbajcie o siebie i swoich najbliższych.

Przy okazji, pragniemy bardzo serdecznie podziękować każdemu z Was za współpracę w kończącym się roku szkolnym 2020/2021. Dziękujemy za możliwość spotkania na żywo i online, wymianę doświadczeń, pozytywne komentarze, otwartość i wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Spotkanie online dla pedagogów i psychologów szkolnych prowadzone przez Filię Poradni w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się online w dniu 09.06.2021 r. o godz. 11:00. Podczas tego spotkania chcemy wymienić doświadczenia związane z powrotem uczniów do szkoły, odpowiedzieć na Państwa pytania oraz podsumować współpracę w kończącym się roku szkolnym.

W związku z koniecznością przesłania Państwu linków umożliwiających udział w spotkaniu, niezbędne jest przesłanie Państwa aktualnych adresów e-mail i potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 07.06.2021 r. (poniedziałek) do godziny 14:00.

Informacje te prosimy przesyłać na adres: j.trela@poradnia-czechowice.pl

Serdecznie zapraszamy!


PROJEKT NEUROSMOG

Informacje na temat projektu NeuroSmog

Miło nam poinformować, że zostaliśmy partnerami projektu badawczego realizowanego przez Instytut Psychologii i Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Projekt NeuroSmog ma na celu ustalenie związku łączącego zanieczyszczenie powietrza z zaburzeniami behawioralnymi i ze zmianami w mózgu u dzieci w wieku szkolnym. Związek smogu z problemami behawioralnymi u dzieci jest słabo poznany. Wyniki nielicznych badań sugerują istnienie związku pomiędzy smogiem, a zwiększonym ryzykiem problemów z koncentracją, impulsywnością, czy nadpopudliwością, a w skrajnych przypadkach zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Grupa badawcza: dzieci w wieku 10-13 lat (klasy IV-VI) z podejrzeniem lub diagnozą w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) uczęszczające do szkół miasta Czechowice-Dziedzice.

Więcej informacji: www.neurosmog.psychologia.uj.edu.pl

Plakat projektu NeuroSmog


AUTYZM

Jeden dzień dziecka z autyzmem

Pomimo, że od Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który obchodziliśmy 2 kwietnia, minęło już półtora miesiąca, temat ten nadal jest nam bardzo bliski, dlatego co pewien czas chcemy dzielić się z Państwem naszymi nowymi działaniami, które podejmujemy w celu propagowania świadomości zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Tym razem zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją pt. „Jeden dzień dziecka z autyzmem”, opracowaną przez Panią Joannę Myślińską-Figiel. Znajdą ją Państwo w zakładce ARTYKUŁY.


POWRÓT DO SZKOŁY

Wsparcie uczniów i ich rodzin w powrocie do nauki stacjonarnej.

Działając na rzecz wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego dla uczniów i ich rodzin po powrocie do szkoły, Poradnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom placówek.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami, w których znajdziecie Państwo wskazówki do rozwijania relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń.

W naszej ofercie między innymi artykuł „Powrót do szkoły, ale jak”, który zawiera cenne informacje dotyczące pomocy i zabaw wspierających kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i budujące pozytywny obraz siebie oraz pomysły na reintegrację uczniów.

Ponadto można znaleźć informacje na temat radzenia sobie ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym. U uczniów, u których obserwujemy znaczne obniżenie nastroju i pogorszenie relacji z rówieśnikami możemy skierować swoją uważność na problematykę depresji (artykuł „Depresja u nastolatka”). Nauczycieli zachęcamy do realizowania zajęć rozwijających sferę emocjonalną dzieci. Proponujemy ciekawy i dostosowany do potrzeb uczniów program terapeutyczny „Strach – teoria i ćwiczenia dla dzieci w wieku szkolnym”.

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo liczyć na wsparcie pracowników naszej Poradni. W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.


POWRÓT DO SZKOŁY

POWRÓT DO NAUCZANIA STACJONARNEGO – przewodnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Szanowni Nauczyciele i Dyrektorzy,

szkoły na nowo otwierają się na przyjęcie Was i Waszych uczniów. Ten kolejny etap, w końcówce roku szkolnego, to z pewnością dla wielu z Was niemałe wyzwanie, być może zaskoczenie, któremu towarzyszą różnorodne emocje – od radości do strachu i obaw z tym związanych. To całkowicie naturalne odczucia. Warto poświęcić im chwilę oraz zastanowić się nad tym, jakie macie oczekiwania związane z Waszym powrotem do szkół i Waszych uczniów. Które spośród nich będą najkorzystniejsze dla Was i dla Nich? Jak możecie wesprzeć siebie oraz swoich podopiecznych w tym czasie?

Być może Waszą refleksję nad tym tematem pogłębi przewodnik opracowany przez Zespół Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, do którego lektury serdecznie zapraszamy! Znajdą go Państwo w Link do artykułu Powrót do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo liczyć na wsparcie pracowników naszej Poradni. W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.


SPOTKANIE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Spotkanie w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli Przedszkoli

26 kwietnia 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie w formie online w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli wychowania przedszkolnego w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Podczas spotkania omówiono aktualne problemy okresu pandemii, wzory opinii dla potrzeb Zespołów Orzekających oraz kwestie związane z gotowością szkolną i procedury dotyczące odraczania dzieci od obowiązku szkolnego.

Kolejne spotkanie odbędzie się 17 maja 2021 roku o godzinie 16:00 również w formie online na platformie TEAMS. Wówczas poruszony zostanie następujący temat: „Mutyzm wybiórczy a nieśmiałość – wątpliwości diagnostyczne”.

Serdecznie zapraszamy!
Joanna Myślińska-Figiel
Ewa Jurzykowska


SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Spotkanie online dla pedagogów i psychologów szkolnych prowadzone przez Filię Poradni w Bielsku-Białej

Zapraszamy na spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych z terenu powiatu bielskiego, które odbędzie się online w dniu 21.04.2021 r. o godz. 10:00. Spotkanie poprowadzą pracownicy Filii Poradni w Bielsku - Białej.
Serdecznie zapraszamy!


NOWE ARTYKUŁY

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi nowymi artykułami

Drodzy rodzice, opiekunowie i nauczyciele!

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi artykułami umieszczonymi na naszej stronie internetowej. Znajdą w nich Państwo informacje na temat gotowości szkolnej oraz Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który obchodzimy 2 kwietnia. Ze strony www.emocjedziecka.pl można pobrać kolorowankę, która być może będzie pierwszym krokiem do rozmowy na ten temat z dziećmi. Znajdą ją Państwo w Link do kolorowanki

Życzenia Wielkanocne

Responsive image with wishes


KOMUNIKAT

Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni rodzice, opiekunowie i nauczyciele!
W związku z wysoką zachorowalnością przypomnimy, że osoby zgłaszające się do Poradni – dzieci oraz ich opiekunowie muszą być zdrowi.

Jednocześnie zachęcam przed wizytą w Poradni do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi procedury diagnozy w okresie epidemii COVID-19, które umieszczone są naszej stronie.

W sprawach niewymagających osobistej wizyty w placówce, proszę korzystać z kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

Informacje o kontakcie:
PPPP w Czechowicach – Dziedzicach: tel. 32 215 22 20, mail: poradnia.pp@wp.pl
PPPP Filia w Bielsku – Białej: tel. 33 81182 47, mail: pppp.bielsko@gmail.com

dyrektor PPPP
Agata Niemczyk


SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Spotkanie online dla pedagogów i psychologów szkolnych prowadzone przez Filię Poradni w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie, które odbędzie się w dniu 24.03.2021r. o godzinie 10:00. Spotkanie będzie prowadzone w formie online przez pracowników Filii PPPP w Bielsku-Białej.

Oferta Pracy

Responsive image


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 dla Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w Czechowicach – Dziedzicach

Luty 2021r. :
 • 08 lutego 2021r. – godz. 12.00
 • 22 lutego 2021r. – godz. 12.00
Marzec 2021r. :
 • 08 marca 2021r. – godz. 12.00
 • 22 marca 2021r. – godz. 12.00
Kwiecień 2021r. :
 • 12 kwietnia 2021r. – godz. 12.00
 • 26 kwietnia 2021r. – godz. 12.00
Maj 2021r. :
 • 10 maja 2021r. – godz. 12.00
 • 24 maja 2021r. – godz. 12.00
Czerwiec 2021r. :
 • 07 czerwca 2021r. – godz. 12.00
 • 21 czerwca 2021r. – godz. 12.00
Lipiec 2021r. :
 • 12 lipca 2021r. – godz. 12.00
Sierpień 2021r. :
 • 23 sierpnia 2021r. – godz. 12.00
 • 30 sierpnia 2021r. – godz. 12.00


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 dla Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w Czechowicach – Dziedzicach, Filia w Bielsku – Białej

Luty 2021r. :
 • 11 lutego 2021r. – godz. 15.00
 • 25 lutego 2021r. – godz. 15.00
Marzec 2021r. :
 • 11 marca 2021r. – godz. 15.00
 • 25 marca 2021r. – godz. 15.00
Kwiecień 2021r. :
 • 08 kwietnia 2021r. – godz. 15.00
 • 22 kwietnia 2021r. – godz. 15.00
Maj 2021r. :
 • 06 maja 2021r. – godz. 15.00
 • 20 maja 2021r. – godz. 15.00
Czerwiec 2021r. :
 • 10 czerwca 2021r. – godz. 15.00
 • 24 czerwca 2021r. – godz. 15.00
Lipiec 2021r. :
 • 15 lipca 2021r. – godz. 15.00
Sierpień 2021r. :
 • 24 sierpnia 2021r. – godz. 15.00
 • 31 sierpnia 2021r. – godz. 15.00


FERIE ZIMOWE

Praca Poradni w okresie ferii zimowych

Szanowni Państwo,
informujemy, że w okresie ferii zimowych Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach oraz Filia Poradni w Bielsku-Białej są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą skorzystać ze wsparcia pracowników Poradni w postaci diagnozy (z zachowaniem reżimu sanitarnego), terapii indywidualnej i interwencji kryzysowej. Zgodnie z harmonogramem zbierają się także Zespoły Orzekające oraz wydawane są orzeczenia, opinie i informacje. Pozostajemy także do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz mailowym.

Ponadto dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej

Życzenia Noworoczne

Responsive image

Życzenia Świąteczne

Responsive image


GODZINY PRACY PORADNI

Informacja dotycząca godzin pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w okresie świąteczno – noworocznym

DATA PORADNIA CZECHOWICE-DZIEDZICE FILIA BIELSKO-BIAŁA
21.12.2020r. nieczynna 08.00 – 16.00
22.12.2020r. nieczynna 08.00 – 16.00
23.12.2020r. nieczynna 08.00 – 16.00
24.12.2020r. nieczynna nieczynna
28.12.2020r. nieczynna 08.00 – 16.00
29.12.2020r. nieczynna 08.00 – 16.00
30.12.2020r. nieczynna 08.00 – 16.00
31.12.2020r. nieczynna 08.00 – 12.00
(dyżur telefoniczny)

Kontakt telefoniczny: 33 8118247


KOMUNIKAT

Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni rodzice, opiekunowie, dyrektorzy i nauczyciele!
Od dnia 24.10.2020r. obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii.

W związku z powyższym informuję Państwa, że Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach i Filia w Bielsku – Białej są czynne w dotychczasowych godzinach pracy.

Wszyscy pracownicy Poradni są do Państwa dyspozycji poprzez kontakt osobisty (w miarę możliwości po wcześniejszym umówieniu się), telefoniczny i mailowy, służąc swoją pomocą w formie konsultacji, porad oraz wsparcia. Na stronie internetowej Poradni w zakładce KADRA zostały udostępnione adresy mailowe pracowników.

W trybie rygoru sanitarnego (procedury są dostępne na naszej stronie internetowej), a więc również w ograniczonej ilości prowadzimy działalność diagnostyczną i konsultacyjną na terenie naszych placówek. I tu zwracam się z prośbą , aby przychodzący do Poradni klienci byli zdrowi oraz odłożyli wizytę, jeżeli zachodzi podejrzenie ich kontaktu z osobą chorą czy też zaistnieje inny powód, który może być przyczyną zagrażającą bezpieczeństwu klientów i pracowników Poradni.

Przypominam, że zgodnie z terminarzem odbywają się posiedzenia Zespołów Orzekających – (w tej sprawie proszę również o kontakt telefoniczny, podczas którego ustalony zostanie termin przyjęcia dokumentów). Niezbędne druki dla celów wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy innych opinii są dostępne na stronie Poradni.

Zachęcam również do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej oraz naszego profilu w serwisie społecznościowym Facebook: gdzie na bieżąco zamieszczane są informację związane z pracą Poradni.

Informacje o kontakcie:
PPPP w Czechowicach – Dziedzicach: tel. 32 215 22 20, mail: poradnia.pp@wp.pl
PPPP Filia w Bielsku – Białej: tel. 33 81182 47, mail: pppp.bielsko@gmail.com

dyrektor PPPP
Agata Niemczyk


INFORMACJA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Informacje dotyczące współpracy pomiędzy Przedszkolami, Szkołami i Zespołami Szkolno-Przedszkolnymi a Poradnią

Szanowni Państwo,
informujemy, iż drogą mailową zostały przekazane Państwu informacje dotyczące naszej współpracy w obecnej sytuacji epidemicznej.

W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu:
PPPP w Czechowicach – Dziedzicach: tel. 32 215 22 20.
PPPP Filia w Bielsku – Białej: tel. 33 81182 47.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


INFORMACJA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Informacja dotycząca możliwości nawiązania kontaktu z Pracownikami Poradni

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na naszej stronie internetowej w zakładce KADRA znajdą Państwo adresy mailowe pracowników. W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu!

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


KOMUNIKAT

Informacja dla pedagogów i psychologów szkolnych Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno - Przedszkolnych powiatu bielskiego

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce odwołujemy zaplanowane na październik spotkania dyskusyjno-warsztatowe dla pedagogów i psychologów szkolnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach (z dnia 19.10.2020r.) oraz Filii w Bielsku-Białej (z dnia 21.10.2020r.).

Jednocześnie informujemy, iż drogą mailową zostaną przekazane Państwu szczegółowe informacje na temat działalności Poradni, organizacji kolejnych spotkań oraz możliwości uzyskania wsparcia.

P.S. Pracownicy Poradni cały czas pracują: diagnozują (z zachowaniem reżimu sanitarnego), udzielają wsparcia terapeutycznego, zbierają się Zespoły Orzekające, są wydawane orzeczenia, opinie oraz informacje. Pozostajemy także do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz mailowym.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Pierwsze spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych na terenie Filii Poradni w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych na pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym, które odbędzie się w dniu 21.10.2020r . na terenie Filii Poradni w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 o godz. 9:00 (budynek Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej).

Tematyka spotkania:
 • organizacja współpracy Poradni z pedagogami i psychologami szkolnymi w roku szkolnym 2020/2021,
 • zmiany organizacyjne w placówce,
 • oferta dla szkół przygotowana przez pracowników Poradni na rok szkolny 2020/21 (m. in. oferta terapeuty uzależnień),
 • konsultacje indywidualne (w miarę potrzeb).

Spotkanie to odbędzie się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego – uprzejmie prosimy, by pedagodzy i psycholodzy zapoznali się dokumentem: Wytyczne dla funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach i Filii w Bielsku – Białej w trakcie epidemii COVID-19 (dostępny na stronie www.poradnia-czechowice.pl w zakładce Dokumenty).

Bardzo też prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do poniedziałku, 19.10.2020r. – telefonicznie lub e-mailowo na adres pppp.bielsko@gmail.com.

Jednocześnie informujemy Dyrekcje szkół, że spotkania dyskusyjno-warsztatowe dla pedagogów i psychologów szkolnych będą organizowane cyklicznie – jeżeli tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
Serdecznie zapraszamy


POSZERZAMY SWOJE
KOMPETENCJE DIAGNOSTYCZNE

ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

W dniach 14-17.09.2020r. nasze Panie psycholog: mgr Dominika Szewieczek-Smreczak, mgr Joanna Myślińska-Figiel oraz mgr Joanna Trela wzięły udział w szkoleniu dającym uprawnienia do wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w praktyce klinicznej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej. Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Wszystkich zainteresowanych badaniem zapraszamy do kontaktu z Poradnią (32 2152220 lub 33 8118247).

Czym jest ADOS-2?
ADOS-2 jest protokołem obserwacji zachowań dziecka. Określany jest na świecie jako element „złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania ze spektrum. Diagnoza przy wykorzystaniu ADOS-2 może być stosowana u dzieci od 12 miesiąca życia. Narzędzie składa się z 4 modułów, dostosowanych do różnych grup wiekowych oraz stopnia funkcjonowania osoby badanej.


PRZEWODNIK

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim.


TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - OFERTA

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Pani Agaty Bobreckiej – terapeuty uzależnień

Oferta dla rodziców:

1. poradnictwo i konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe);

Oferta dla dzieci i młodzieży:

1. konsultacje diagnostyczne dla dzieci i młodzieży używających środków psychoaktywnych,
2. konsultacje diagnostyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe itp.),
3. terapia uzależnień dzieci i młodzieży;

Oferta dla nauczycieli:

1. poradnictwo i wsparcie dla pedagogów w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i behawioralnymi.

Kierowanie do udziału w programach profilaktycznych i terapeutycznych:
 • „Program Wzmacniania Rodzin 10 - 14”,
 • programu wczesnej interwencji „FRED Goes Net”,
 • grup wsparcia dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniami,
 • programu terapeutycznego dla użytkowników konopi „Candis”,
 • programów terapii w ośrodkach stacjonarnych leczenia uzależnień.


NOWI PRACOWNICY

Przedstawiamy nowych pracowników naszej placówki

Szanowni Państwo,
pragniemy z radością powitać w Poradni naszych nowych pracowników:

 • Panią mgr Agatę Bobrecką – pedagoga, terapeutę uzależnień,
 • Panią mgr Magdalenę Ciszewską – pedagoga, logopedę,
 • Panią mgr Klaudię Kurcyus – psychologa.

Jednocześnie informujemy, że nasza koleżanka Pani mgr Bogusława Górecka przeszła na emeryturę. Serdecznie dziękujemy jej za współpracę, wszystkie rady, wsparcie, mądrość i pełen profesjonalizm w pracy pedagoga. Życzymy spokojnych, obfitych w zdrowie i radość, dalszych lat na kolejnym etapie życia.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


NOWY ROK SZKOLNY

Zaczynamy nowy rok szkolny 2020/2021!

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,
wraz z Wami rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Jesteśmy otwarci na współpracę i gotowi na nowe wyznawania. Informujemy, że została wznowiona nasza działalność diagnostyczna i terapeutyczna w trybie stacjonarnym, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami: Wytycznymi dla funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach- Dziedzicach i Filii w Bielsku-Białej w trakcie epidemii COVID-19 oraz Procedurami Diagnostycznymi w systemie diagnozy stacjonarnej w okresie epidemii COVID-19.

Życzymy spokojnego roku szkolnego 2020/2021!

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


Terminarz posiedzeń
Zespołów Orzekających Filia

teamtimetable

Terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

Filia Poradni w Bielsku-Białej

Wrzesień 2020r. :
 • 10 września 2020r. – godz. 15.00
 • 24 września 2020r. – godz. 15.00
Październik 2020r. :
 • 8 października 2020r. – godz. 15.00
 • 22 października 2020r. – godz. 15.00
Listopad 2020r. :
 • 5 listopada 2020r. – godz. 15.00
 • 19 listopada 2020r. – godz. 15.00
Grudzień 2020r. :
 • 3 grudnia 2020r. – godz. 15.00
 • 10 grudnia 2020r. – godz. 15.00
Styczeń 2021r. :
 • 14 stycznia 2021r. – godz. 15.00
 • 28 stycznia 2021r. – godz. 15.00


Terminarz posiedzeń
Zespołów Orzekających

teamtimetable

Terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Wrzesień 2020r. :
 • 14 września 2020r. – godz. 12.00
 • 28 września 2020r. – godz. 12.00
Październik 2020r. :
 • 12 października 2020r. – godz. 12.00
 • 26 października 2020r. – godz. 12.00
Listopad 2020r. :
 • 9 listopada 2020r. – godz. 12.00
 • 23 listopada 2020r. – godz. 12.00
 • 30 listopada 2020r. – godz. 12.00
Grudzień 2020r. :
 • 14 grudnia 2020r. – godz. 12.00
Styczeń 2021r. :
 • 11 stycznia 2021r. – godz. 12.00
 • 25 stycznia 2021r. – godz. 12.00


WAKACYJNE GODZINY PRACY
PORADNI

teamtimetable

Harmonogram godzin pracy Poradni w okresie wakacji

Poradnia – Czechowice – Dziedzice:

 • 27.07.20r. - 31.07.20r. - 8.00 - 15.00 – połączenie z Filią
 • 03.08.20r. - 07.08.20r. - 8.00 - 13.00 – połączenie z Filią
 • 10.08.20r. - 21.08.20r. - 8.00 - 15.00 – połączenie z Filią
 • 24.08.20r. - 28.08.20r. - 8.00 - 16.00

Filia Poradni – Bielsko – Biała:

Dyżur sekretariatu w Filii:
 • 03.08.2020r. – 8.00 – 14.00
 • 10.08.2020r. – 8.00 – 14.00


WAKACJE!

Szanowni rodzice, opiekunowie, nauczyciele! Drodzy uczniowie!

Przed nami ostatnie (najprzyjemniejsze) dwa miesiące roku szkolnego 2019/2020. To był dla nas wyjątkowy czas, pełen nowych wyzwań, które postawiła przed nami epidemia koronawirusa, co wiązało się między innymi z reorganizacją naszej pracy, okresowym prowadzeniem pracy zdalnej, udoskonaleniem metod pracy online, udzielaniem systematycznych konsultacji telefonicznych, byciem blisko naszych Klientów mimo rzeczywistej odległości.

Drodzy Rodzice! Dziękujemy za wyrozumiałość, słowa pełne uznania, współpracę w zakresie kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania orzeczeń, opinii, informacji oraz uważne stosowanie się do naszych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa podczas wizyt w Poradni.

Drodzy Nauczyciele! Dziękujemy za gotowość konsultacji, wymianę doświadczeń, współpracę w opracowywaniu dokumentacji dzieci i młodzieży, za nierzadko bycie pośrednikiem pomiędzy nami a Rodzicami, za życzliwość i pomoc.

Drodzy Uczniowie! Dziękujemy za wytrwałość w realizowaniu obowiązków szkolnych i zaleceń terapeutycznych, sumienność i współpracę z Rodzicami i Nauczycielami. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za każdy Wasz uśmiech, miłe słowo, pozytywną energię i niegasnącą chęć powrotu na nasze zajęcia.

Życzymy Wam udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji!!! Wypoczywajcie i bawcie się dobrze!

P.S. Pracownicy Poradni cały czas pracują: diagnozują (z zachowaniem reżimu sanitarnego), udzielają wsparcia terapeutycznego, zbierają się Zespoły Orzekające, są wydawane orzeczenia, opinie oraz informacje. Pozostajemy także do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz e-mailowym.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


WAKACYJNY TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Wakacyjny terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Lipiec 2020r. :
 • 13 lipca 2020r. – godz. 12.00
Sierpień 2020r. :
 • 24 sierpnia 2020r. – godz. 12.00
 • 31 sierpnia 2020r. – godz. 12.00

Filia Poradni w Bielsku-Białej

Lipiec 2020r. :
 • 02 lipca 2020r. – godz. 15.00
 • 15 lipca 2020r. – godz. 15.00
Sierpień 2020r. :
 • 24 sierpnia 2020r. – godz. 15.00
 • 31 sierpnia 2020r. – godz. 15.00


INFORMACJA DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Informacja dla pedagogów i psychologów szkolnych Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno - Przedszkolnych Powiatu Bielskiego

Kończy się powoli rok szkolny 2019/2020r., odmienny od tych z lat poprzednich. Przyszło nam się zmierzyć z nowymi wyzwaniami – wprowadzenie stanu epidemii w naszym kraju spowodowało zmiany planów, a przede wszystkim organizacji pracy, zarówno w placówkach, w których Państwo pracujecie, jak i w naszej Poradni. Na 25.03.2020r. zaplanowane było trzecie w tym roku cykliczne spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych w Filii w Bielsku – Białej – nie zdążyłyśmy już wysłać zaproszenia na nie i do końca tego roku szkolnego nie będzie już możliwości, by spotkać się z Państwem w Poradni. Z kolei w Czechowicach – Dziedzicach zaplanowane były jeszcze trzy spotkania (dwa szkoleniowe i jedno warsztatowe – podsumowujące nasze wspólne spotkania).

Ważne jest jednak dla nas, by Państwo wiedzieli, że pracownicy Poradni cały czas pracują: diagnozują (z zachowaniem reżimu sanitarnego), udzielają wsparcia terapeutycznego, zbierają się Zespoły Orzekające, są wydawane opinie oraz informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Pozostajemy także do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz e-mailowym.

W tym miejscu chcemy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę przy opracowywaniu dokumentacji dzieci i młodzieży, za zainteresowanie ich sytuacją i czujność, a także za okazaną nam życzliwość i pomoc.

Liczymy na dalsze współdziałanie i mamy nadzieję, że przyszły rok pozwoli nam spotkać się na terenie Poradni.

Dyrekcja i Pracownicy PPPP
w Czechowicach – Dziedzicach
z Filią w Bielsku – Białej


WIZYTA DZIECKA W PORADNI

Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni

Szanowni rodzice, opiekunowie,

wizyta w Poradni w obecnym czasie może stanowić dla niektórych dzieci sytuację stresową, budzić lęk czy niepewność. Zapewne Wy także zastanawiacie się, jak będzie przebiegało to spotkanie, jak wyjaśnić dziecku obowiązujące zasady, zachęcić go do ich stosowania, a przy okazji zadbać o jego bezpieczeństwo.

Wychodzimy do Was z propozycją animacji autorstwa p. Anny Wolny, dotyczącej wizyty dziecka w Poradni. Znajdą ją Państwo w Link do animacji. Przedstawione w niej procedury są bardzo zbliżone do tych, które obowiązują u nas w Poradni.

Bardzo podobne wskazówki znajdą Państwo także w tej grafice

Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni

Zachęcamy do skorzystania z tych materiałów i przeprowadzenia spokojnej rozmowy z dzieckiem przed wizytą w Poradni.

Do zobaczenia!
Pracownicy Poradni


KOMUNIKAT – PRZYPOMNIENIE

Przypominamy o zachowaniu odpowiednich procedur i warunków sanitarnych podczas wizyt w Poradni

Szanowni rodzice, opiekunowie i nauczyciele!

Przypominamy o zachowaniu odpowiednich procedur i warunków sanitarnych podczas wizyt w Poradni. Przy wejściu do Poradni, również w celu odbioru dokumentów, koniecznie należy zdezynfekować lub umyć ręce, posiadać rękawiczki ochronne oraz mieć założoną maseczkę .

Dokładne informacje dotyczące procedur działania Poradni znajdą Państwo w dokumencie Wytycznymi dla funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach i Filii w Bielsku – Białej w trakcie epidemii COVID-19

Jednocześnie przypominamy, że Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach i Filia w Bielsku-Białej pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00.


PROCEDURY PRACY PORADNI

Nowe wytyczne dla funkcjonowania Poradni oraz procedury diagnostyczne w systemie diagnozy stacjonarnej w trakcie epidemii COVID-19

Szanowni rodzice, opiekunowie i nauczyciele!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami: Wytycznymi dla funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach i Filii w Bielsku – Białej w trakcie epidemii COVID-19 oraz Procedurami Diagnostycznymi w systemie diagnozy stacjonarnej w okresie epidemii COVID-19.

Treść powyższych dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY w podpunkcie WNIOSKI RODZICA.


KOMUNIKAT

Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni rodzice, opiekunowie i nauczyciele!
Od dnia 04.05.2020r. , w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach i Filia w Bielsku – Białej będzie działać według następujących zasad:

 • działalność Zespołów Orzekających pozostaje na dotychczasowych zasadach – niezbędne druki dla celów wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/21 są dostępne na stronie Poradni,
 • w dalszym ciągu wsparcie psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczne i terapeutyczne udzielane jest poprzez kontakt telefoniczny oraz mailowy w godzinach 08.00 -16.00,
 • dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie dzieci oraz młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoczynających kolejny rok szkolny/etap edukacyjny posiadały niezbędną opinię/orzeczenie,
 • zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów prosimy, aby telefonicznie omówić z pracownikiem Poradni zakres działań niezbędnych do wydania stosownych dokumentów – pomoże to w zaplanowaniu przez poradnię oraz przedszkole/szkołę/placówkę najwłaściwszych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych, wynikających z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka.

Zachęcam również do odwiedzania naszej strony internetowej, w celu zapoznania się z zamieszczanymi tam informacjami oraz artykułami pomagającymi lepiej funkcjonować w tak trudnym okresie.

Informacje o kontakcie:
PPPP w Czechowicach – Dziedzicach: tel. 32 215 22 20, mail: poradnia.pp@wp.pl
PPPP Filia w Bielsku – Białej: tel. 33 81182 47, mail: pppp.bielsko@gmail.com


KOMUNIKAT

Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni rodzice, opiekunowie i nauczyciele!

W dniach 27.04.2020r. – 24.05.2020r . Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach i Filia w Bielsku-Białej pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00 .

Informuję, iż pracownicy Poradni są do Państwa dyspozycji poprzez kontrakt telefoniczny i mailowy, służąc pomocą w formie konsultacji, porad oraz wsparcia.

Przypominam, że zgodnie z terminarzem odbywają się posiedzenia Zespołów Orzekających – w tej sprawie prosimy również o kontakt telefoniczny, podczas którego ustalony zostanie sposób rozpatrzenia wniosku oraz przyjęcia dokumentów (proszę, aby nie przesyłać żadnych dokumentów bez wcześniejszego kontaktu z pracownikami Poradni). Niezbędne druki dla celów wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/21 są dostępne na stronie Poradni.

Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie dzieci oraz młodzież rozpoczynający kolejny rok szkolny miały zapewnioną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednią do ich potrzeb.

Zachęcam również do odwiedzania naszej strony internetowej, w celu zapoznania się z zamieszczanymi tam informacjami oraz artykułami pomagającymi lepiej funkcjonować w tak trudnym okresie.

Informacje o kontakcie:
PPPP w Czechowicach – Dziedzicach: tel. 32 215 22 20, mail: poradnia.pp@wp.pl
PPPP Filia w Bielsku – Białej: tel. 33 81182 47, mail: pppp.bielsko@gmail.com


KOMUNIKAT

Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach

Informacja dla Rodziców i Nauczycieli.

W związku z zagrożeniem koronawirusem w dniach 14.04.2020r. – 26.04.2020r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej pełni dyżur telefoniczny i mailowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

kontakt telefoniczny: 32 2152220 lub 33 8118247

kontakt mailowy: poradnia.pp@wp.pl


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najszczersze życzenia. Dużo zdrowia, siły, wzajemnej serdeczności i wdzięczności. Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa radością, miłością i spokojem, będzie wytchnieniem od spraw dnia codziennego i nadzieją na lepszą przyszłość.

Dyrekcja i Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
W CZASIE EPIDEMII

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z pomocy Bielskiego Centrum Psychiatrii

Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej uruchamia telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób potrzebujących wsparcia, przebywających na kwarantannie oraz izolacji społecznej.

Z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy miasta Bielsko-Biała, powiatu bielskiego, a także personel medyczny oraz służby zaangażowane w działania związane z pandemią koronawirusa.

Pomoc można uzyskać: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, pod numerem telefonu: 602 391 719.

Wsparcia udzielać będą psycholodzy i psychoterapeuci z oddziałów dziennych psychiatrycznych.


WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH

Pomoc psychologiczna i wsparcie dla osób starszych oraz niesłyszących i niedosłyszących

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00 celem:

Udzielania podstawowych informacji na temat związany z koronawirusem.

Świadczenia pomocy psychologicznej na terenie placówki.

Przekazywania odpowiednim służbom zgłoszeń od osób starszych lub samotnych dotyczących udzielenia im niezbędnej pomocy (leki, żywność).

Udzielenia osobom potrzebujących wsparcia psychologicznego.

Kontakt SMS-owy dla osób niesłyszących i niedosłyszących w sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego i pomocy w innych trudnych sytuacjach kryzysowych tel. 530 560 611.

Możliwy jest również kontakt poprzez adres mailowy: poikbielsko@interia.pl oraz przez Facebooka, aplikację Messenger lub Skype z możliwością video rozmów.


ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO

2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu!

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju i funkcjonowania człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz obejmujący różnorodny schemat zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm wpływa na całe życie.

W przypadku autyzmu mówi się o spektrum zaburzeń, ponieważ nie istnieje jeden wzorzec poziomu funkcjonowania charakteryzujący osoby z autyzmem. Mogą one być wręcz diametralnie różne, pomimo takiej samej diagnozy.

Autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju . Towarzyszy osobie przez całe życie. W związku z tym nie ma możliwości wyleczenia go. Natomiast dzięki oddziaływaniom terapeutycznym można poprawić funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 tysięcy osób z autyzmem. To jak jedno spore miasto. Ale tu liczby się nie kończą, bo z autyzmem żyją nie tylko te osoby, ale także ich rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że jest nas wszystkich nawet 3 miliony!

A Ty? Znasz taką osobę, rodzinę? A może Twoje dziecko ma takiego kolegę lub koleżankę w przedszkolu, szkole? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę prowadzoną przez Fundację JiM.


KOMUNIKAT

Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach

W związku z wysokim ryzykiem zarażenia koronawirusem w dniach 25.03 – 10.04.2020r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej pełni dyżur telefoniczny i mailowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Kontakt telefoniczny pod numerami: 32 2152220 lub 33 8118247. Kontakt mailowy: poradnia.pp@wp.pl.


POTRZEBUJESZ WSPARCIA ?

Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa

Potrzebujesz wsparcia? Rozmowy? Jesteś w kryzysie? Nie wiesz jak odnaleźć się w nowej sytuacji?

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej oferty psychologów i psychoterapeutów , organizowanej w ramach idei „Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa”.

Społeczność psychologów i psychoterapeutów swoje wsparcie kieruje w szczególności do:

 • członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem koronawirusem,
 • osób objętych kwarantanną,
 • osób, które w związku z wprowadzonymi ograniczeniami straciły z dnia na dzień źródło dochodu,
 • osób, które są w kryzysie psychicznym i odmówiono im innej formy pomocy ze względu na pandemię (np. przyjęcia na oddział dzienny szpitala psychiatrycznego)

Więcej informacji o prowadzonych działaniach znajdą Państwo na stronie www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl.

Lista specjalistów udzielających pomocy psychologicznej.

Jednocześnie zapraszamy do śledzenia Naszych artykułów!

Pozdrawiamy serdecznie,
Pracownicy Poradni


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w Czechowicach – Dziedzicach, Filia w Bielsku – Białej

Marzec 2020r. :
 • 26 marca 2020r. – godz. 15.00
Kwiecień 2020r. :
 • 16 kwietnia 2020r. – godz. 15.00
 • 23 kwietnia 2020r. – godz. 15.00
Maj 2020r. :
 • 07 maja 2020r. – godz. 15.00
 • 21 maja 2020r. – godz. 15.00
Czerwiec 2020r. :
 • 04 czerwca 2020r. – godz. 15.00
 • 18 czerwca 2020r. – godz. 15.00


KOMUNIKAT
ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni rodzice, opiekunowie i nauczyciele!

Informujemy, iż pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są do Państwa dyspozycji poprzez kontrakt telefoniczny i mailowy, służąc pomocą w formie konsultacji, porad oraz wsparcia.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się zgodnie z terminarzem – w tej sprawie prosimy również o kontakt telefoniczny, podczas którego ustalony zostanie sposób przyjęcia dokumentów. Niezbędne druki dla celów wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są dostępne na stronie Poradni.


ARTYKUŁY

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami!

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami dotyczącymi obecnej sytuacji, czasu kwarantanny oraz propozycji na spędzanie czasu wolnego z dziećmi.
Mogą je Państwo znaleźć w zakładce Artykuły

Jednocześnie przypominamy: w razie potrzeby osobistego kontaktu z Poradnią prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie (32 2152220 lub 33 8118247) lub zapraszamy do kontaktu mailowego poradnia.pp@wp.pl.

Pozdrawiamy serdecznie,
Pracownicy Poradni


KOMUNIKAT

Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach

W związku z zagrożeniem koronawirusem decyzją Dyrektora ZSTiL ograniczone zostały godziny urzędowania szkoły, co skutkuje skróceniem godzin pracy Poradni.

W związku z powyższym, w dniach 16.03.2020r. – 25.03.2020r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 .

W razie potrzeby osobistego kontaktu z Poradnią prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie (32 2152220 lub 33 8118247).


KOMUNIKAT

Komunikat Dyrekcji PPPP w Czechowicach-Dziedzicach

W związku z zagrożeniem koronawirusem Zarząd Powiatu Bielskiego wydał zgodę na zawieszenie w dniach 16.03.2020r. – 25.03.2020r. wszystkich zajęć oraz wizyt diagnostycznych i terapeutycznych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej.

W razie potrzeby osobistego kontaktu z Poradnią prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie (32 2152220 lub 33 8118247).

Jednocześnie informujemy, że Poradnia pełni dyżur od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 17:00, w piątki od 8:00 do 16:00.


KOMUNIKAT
DLA UCZNIÓW

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Drodzy Uczniowie !!!
Obecna przerwa w zajęciach szkolnych ma służyć przerwaniu bezpośrednich kontaktów między Wami. Dlatego bardzo Was prosimy o to, abyście nie spotykali się i pozostali w domu.
Utrzymujcie kontakty ze sobą za pomocą ulubionych przez Was mediów społecznościowych.
Tak będzie bezpiecznie dla Was, Waszych bliskich i nas wszystkich.


FERIE W PORADNI

Warsztaty rozwijające sferę społeczno-emocjonalną dla uczniów szkół podstawowych – półkolonia styczeń 2020 rok

Szanowni Państwo,

W dniach od 13 do 17 stycznia 2020 roku odbyły się w naszej Poradni warsztaty dla uczniów szkół podstawowych rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Spotkania poprowadziły mgr Dominika Szewieczek-Smreczak oraz mgr Joanna Myślińska-Figiel. W zajęciach wzięło udział 10 uczniów w wieku od 7 do 10 lat. Panująca podczas warsztatów życzliwa, przyjazna atmosfera umożliwiła uczestnikom poznanie siebie, swoich zainteresowań i mocnych stron. Dzieci miały okazję zgłębić tematykę podstawowych emocji: smutku, strachu, złości i radości, wypracować skuteczne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz nauczyć się umiejętności współpracy i słuchania drugiej osoby. Proces przyswajania powyższych zdolności urozmaicany był licznymi zabawami, kreatywnymi rysunkami oraz licznymi uśmiechami naszych uczestników

Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie i współpracę!


SZKOLENIE DLA
NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW

Szkolenie z zakresu diagnozy w socjoterapii 23.01.2020r

Diagnoza w socjoterapii? Jak stworzyć grupę i nie zwariować
Zapraszam Państwa na szkolenie z zakresu diagnozy w socjoterapii. Warsztaty mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie jak skonstruować grupę socjoterapeutyczną, żeby zmaksymalizować korzyści dla poszczególnych jej członków. Warsztaty obejmują 4 moduły

I - Ramy pojęciowe:
 • socjoterapia a psychoterapia – z perspektywy zadań, celów, dla kogo socjoterapia, dla kogo psychoterapia?
 • rozumienie diagnozy w socjoterapii i w psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym.
II - Diagnoza dzieci:
 • okres latencji – perspektywa rozwojowa;
 • norma a patologia – granice.
III - Diagnoza młodzieży:
 • okres adolescencji – psychodynamiczna perspektywa rozwojowa;
 • norma a patologia – granice.
IV - Kilka słów o procesie w grupie socjoterapeutycznej – diagnoza w relacji socjoterapeutycznej:
 • funkcjonowanie w grupie;
 • stosunek wobec zasad.


Ilość osób: 6 – 8
Forma zajęć: warsztatowo – dyskusyjne;
Miejsce: Powiatowa – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach;
Termin: 23.01.2020r. W godz. 8.00 – 12.00;
Zapisy: sekretariat PPPP w Czechowicach – Dziedzicach;
Prowadzący: Dominika Bąk - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany socjoterapeuta PTP.


Serdecznie zapraszamy!


ŻYCZENIA
ŚWIĄTECZNE

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć Wam przeżywania tych chwil w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze. A kolejny, 2020 rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Dyrekcja i Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach


TERMINARZ POSIEDZEŃ
ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

teamtimetable

Nowy terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających w okresie: styczeń 2020r. – sierpień 2020r. w Czechowicach-Dziedzicach

Styczeń 2020r. :
 • 08 stycznia 2020r. – godz. 12.00
 • 27 stycznia 2020r. – godz. 12.00
Luty 2020r. :
 • 10 lutego 2020r. – godz. 12.00
 • 24 lutego 2020r. – godz. 12.00
Marzec 2020r. :
 • 09 marca 2020r. – godz. 12.00
 • 23 marca 2020r. – godz. 12.00
Kwiecień 2020r. :
 • 06 kwietnia 2020r. – godz. 12.00
 • 20 kwietnia 2020r. – godz. 12.00
Maj 2020r. :
 • 04 maja 2020r. – godz. 12.00
 • 18 maja 2020r. – godz. 12.00
Czerwiec 2020r. :
 • 01 czerwca 2020r. – godz. 12.00
 • 15 czerwca 2020r. – godz. 12.00
 • 29 czerwca 2020r. – godz. 12.00
Sierpień 2020r. :
 • 24 sierpnia 2020r. – godz. 12.00
 • 31 sierpnia 2020r. – godz. 12.00


SPOTKANIE DLA
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Kolejne spotkanie w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli Przedszkoli

2 grudnia 2019 roku, o godzinie 16:00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11, odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące pracy z „trudnym” rodzicem , które poprowadzi Pani psycholog mgr Joanna Iwaniak-Madej . Przewidywany czas trwania warsztatu to 2 godziny zegarowe.

Koszt szkolenia wynosi 20 zł . Osoby zainteresowane wzięciem udziału w naszym spotkaniu bardzo prosimy o telefoniczne lub osobiste potwierdzenie swojego przybycia (pod nr telefonu 32 215 22 20) oraz poprzez dokonanie wpłaty w tutejszej Poradni do dnia 28.11.2019r .


Serdecznie zapraszamy!

Dominika Szewieczek-Smreczak
Agata Bergel-Załucka
Joanna Myślińska-Figiel
Ewa Jurzykowska


ANKIETA DLA RODZICÓW

Zachęcamy do wzięcia udziału w Naszej ankiecie internetowej!

Szanowni Państwo,
pragniemy poznać Państwa opinię na temat zapotrzebowania na różnorodne formy terapii prowadzone w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach- Dziedzicach, w tym w Filii w Bielsku-Białej. Udzielone odpowiedzi pomogą udoskonalić pracę naszej placówki. Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie Państwu 2-3 minuty.

Ankieta jest dostępna online pod adresem:

Link do ankiety


Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia!
Pracownicy Poradni


SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Kolejne spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych placówek działających na terenie powiatu bielskiego

Serdecznie zapraszamy na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się 22.11.2019r. o godz. 10:00 w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych, przy ul. Traugutta 11 w Czechowicach – Dziedzicach.

W spotkaniu weźmie udział Pani Anna Janic Sędzia Sądu Rejonowego w Pszczynie , przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz kuratorzy zawodowi ds. rodzinnych i nieletnich . Tematyka spotkania będzie dotyczyła prawa rodzinnego i opiekuńczego, szczególnie w aspekcie współpracy ze szkołami.


Serdecznie zapraszamy,
Dominika Bąk, Hanna Grzywa, Joanna Trela


WARSZTATY DLA
RODZICÓW

Spotkania warsztatowe dla Rodziców pod nazwą: „Jestem z Ciebie dumny!”

Drodzy Rodzice,

serdecznie zapraszamy Was na spotkania warsztatowe pod nazwą: „Jestem z Ciebie dumny!” . Dzięki tym warsztatom będziecie mogli poznać praktyczne sposoby, które pomogą Wam w wychowywaniu Waszych dzieci.

Spotkania będą odbywać się w czwartkowe popołudnia w godzinach 16:30-18:00.

Przewidujemy sześć warsztatów o tematyce:
 • Siła komplementu
 • Życzliwa ręka
 • Podążanie w tym samym kierunku wraz z innymi dorosłymi wychowującymi dziecko
 • „Dam radę” – prezentacja programu
 • „Schody odpowiedzialności” – reagowanie na zachowania niepożądane.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 31 października 2019 roku w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44, o godzinie 16:30. Kolejne terminy zostaną ustalone podczas tego spotkania. Warsztaty są bezpłatne.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie zapisu pod numerem tel. 33 811 82 47 do 25 października 2019 roku


Serdecznie zapraszamy,
Joanna Trela, Dominika Szewieczek-Smreczak


SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Kolejne spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla pedagogów i psychologów szkolnych

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach- Dziedzicach informują, że w dniu 21.10.2019r. o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla pedagogów i psychologów szkolnych z udziałem dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku – Białej Pani Beaty Podkańskiej.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawła II 2 (budynek Banku PKO, 3 piętro).


Serdecznie zapraszamy,
Dominika Bąk, Hanna Grzywa


NOWE DOKUMENTY
DO POBRANIA

Już wkrótce będą dostępne nowe wzory dokumentów dla potrzeb wydania orzeczeń i opinii

Szanowni Państwo,

od 16 września 2019 roku będą dostępne do pobrania nowe wzory dokumentów dla potrzeb wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dla celów wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.


Dyrekcja Poradni


SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Pierwsze spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych na terenie Filii Poradni w Bielsku-Białej

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizuje spotkania dyskusyjno -warsztatowe dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w dniu 18.09.2019r. na terenie Filii Poradni w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 o godz. 10.00 (budynek Kuratorium Oświaty w Bielsku - Białej).

Tematyka spotkania:
 • organizacja współpracy Poradni z pedagogami i psychologami szkolnymi w roku szkolnym 2019/2020,
 • zmiany organizacyjne w placówce,
 • oferta dla szkół przygotowana przez pracowników Poradni na rok szkolny 2019/20,
 • konsultacje indywidualne.


Zapraszamy


POSZERZAMY SWOJE
KOMPETENCJE DIAGNOSTYCZNE

Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS – 2

W dniach 05-06.2019r. nasza Poradnia zorganizowała szkolenie „ Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS – 2”. Skale IDS-2 to narzędzie diagnostyczne, które umożliwia wszechstronną ocenę zdolności poznawczych i kompetencji dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach szkolenie to odbyło się w jednej z sal konferencyjnych tej szkoły w komfortowych warunkach. Uczestniczyły w nim 24 osoby – psycholodzy z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach, psycholodzy z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie, psycholodzy ze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach oraz psycholodzy z Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Eureka” w Łaziskach Górnych. Szkolenie poprowadziły dr Aleksandra Jaworowska oraz mgr Joanna Niedziela z Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie.


WAKACYJNE WARSZTATY
DLA DZIECI

Wakacyjne warsztaty dla uczniów klas III i IV wspierające sferę społeczno-emocjonalną

Szanowni Państwo,

W dniach 22-26 lipca odbyły się w naszej Poradni warsztaty dla uczniów klas III i IV rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Spotkania poprowadziły Panie psycholog mgr Dominika Szewieczek-Smreczak oraz mgr Joanna Myślińska-Figiel.

Podczas warsztatów dzieci ćwiczyły umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich uczuć i uczuć innych, adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji oraz radzenia sobie ze smutkiem, złością i strachem. W przyjaznej atmosferze, przeplatanej różnorodnymi zadaniami i zabawami uczniowie mieli możliwość poznania się, swoich zainteresowań, oczekiwań oraz wymiany doświadczeń.


INFORMACJA DLA
RODZICÓW

Informacja dla Rodziców dotycząca składania wniosków na Zespół Orzekający Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni Państwo,

informujemy, że w okresie wakacyjnym Zespół Orzekający Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się w dniach 27.08.2019r. oraz 29.08.2019r.

Wnioski na Zespół Orzekający będą przyjmowane od 19 sierpnia 2019 roku . Przed przybyciem do Poradni bardzo prosimy o wcześniejszą konsultację telefoniczną w celu ustalenia dokładniej godziny.


Dyrekcja Poradni


SPOTKANIE DLA
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Kolejne spotkanie w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli Przedszkoli

10 czerwca 2019 roku, o godzinie 16:00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11, odbędą się warsztaty pt. „Rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dzieci podczas zajęć wychowania przedszkolnego – wymiana doświadczeń” . Podczas tego szkolenia podsumujemy także dotychczasowe spotkania oraz przedstawimy koncepcję Sieci Wsparcia na kolejny rok szkolny 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy!


Dominika Szewieczek-Smreczak
Joanna Myślińska-Figiel
Ewa Jurzykowska


SPOTKANIE DLA
LOGOPEDÓW

Kolejne spotkanie dla młodych stażem nauczycieli logopedów

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizuje kolejne spotkanie dla młodych stażem nauczycieli logopedów. Spotkanie będzie miało charakter dyskusyjno-warsztatowy i odbędzie się w dniu 04.06.2019r., o godz. 14.00 na terenie Filii Poradni w Bielsku-Białej , ul. Piastowska 44 (budynek Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej).

Temat spotkania: "Analiza indywidualnych przypadków – diagnoza i terapia" .

Serdecznie zapraszamy!

Logopedzi Poradni


SPOTKANIE DLA
WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLI

Kolejne spotkanie dla wychowawców przedszkoli w Filii w Bielsku-Białej

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach Filia w Bielsku – Białej zaprasza na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie dla wychowawców przedszkoli. Spotkanie odbędzie się 16.05.2019r., godz. 15.00 Tematem spotkania będzie rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

Adres Poradni: Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44

Telefon kontaktowy: 338118247

Serdecznie zapraszamy!


INFORMACJA DLA
RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

Informacja dotycząca ucznia, który nie ukończył 15 lat (rocznik 2005) i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
w związku z koniecznością uzyskania przez kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia, którzy nie ukończyli 15 roku życia (rocznik 2005), opinii Poradni dotyczącej udzielenia zezwolenia na zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, należy pobrać i odpowiednio uzupełnić następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie (wypełnia lekarz) oraz opinię dotyczącą ucznia (wypełnia wychowawca i uczący nauczyciele). Dokumenty te są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY lub w sekretariacie Poradni.

Ponadto w celu uzyskania stosownej opinii należy skontaktować się ze wskazanymi niżej pracownikami Poradni.

W Czechowicach – Dziedzicach osobami do kontaktu są: Hanna Grzywa, Danuta Litner-Filipiak, Agata Niemczyk,

w Filii, w Bielsku – Białej: Wioletta Wiktor, Agata Niemczyk.

Dyrekcja Poradni.


SZKOLENIE DLA
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Szkolenie w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli Przedszkoli

6 maja 2019 roku, o godzinie 16:00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11 , odbędzie się trzecia część szkolenia pt. „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ćwiczenia praktyczne” , podczas której przeanalizujemy studia przypadków oraz podsumujemy powyższy temat.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Dominika Szewieczek-Smreczak
Joanna Myślińska-Figiel
Ewa Jurzykowska


SPOTKANIE DLA
PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych w Filii w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy na kolejne, ostatnie w tym roku szkolnym, spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się dnia 08.05.2019r. o godz. 9:00 w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 44 . Rozpocznie się ono od omówienia spraw bieżących, a następnie mgr Julia Pyttel poprowadzi prelekcję na temat centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Zapraszamy


SPOTKANIE DLA
LOGOPEDÓW

Spotkanie dla młodych stażem nauczycieli logopedów

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna organizuje kolejne spotkanie dla młodych stażem nauczycieli logopedów.

Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy i odbędzie się w dniu 02.04.2019r. we wtorek o godz. 14.00 w Filii Poradni w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 (budynek Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej).

Temat szkolenia: „Diagnoza i nauka połykania”

Szkolenie poprowadzi mgr Joanna Czerwińska – Wydmuch – pedagog, logopeda.

Prosimy o zapisywanie się na szkolenie telefonicznie pod numerem: 33 8118247 do dnia 01.04.2019r .

Zapraszamy, logopedzi Poradni:

Agata Romaniak
Joanna Czerwińska-Wydmuch


SPOTKANIE DLA
PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych w Filii w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się 27.03.2019 r. o godz. 9:00 w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 44. Rozpocznie się ono od omówienia spraw bieżących, a następnie możliwe będą konsultacje indywidualne z pracownikami Poradni.

Serdecznie zapraszamy!


POWITANIE
DYREKTORA PORADNI

Powitanie nowego Dyrektora Powiatowej Poradni Pani mgr Agaty Niemczyk

Z dniem 1 marca 2019 roku funkcję Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach objęła Pani mgr Agata Niemczyk – dotychczasowa Pani Kierownik Filii w Bielsku-Białej. Natomiast obowiązki Filii przejęła mgr Wioletta Wiktor .

Nowej Pani Dyrektor życzymy wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z pełnionych obowiązków, cierpliwości oraz wyrozumiałości dla pracowników, rodziców i uczniów.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy dotychczasowej Pani Dyrektor mgr Hannie Grzywie za 12-letni okres na stanowisku Dyrektora Poradni, za pogodę ducha, empatyczne podejście do drugiego człowieka, wytrwałość w obliczu licznych zmian i upór w dążeniu do założonych celów. Informujemy także, że Pani Hanna nadal będzie pełniła rolę pedagoga – logopedy w Naszej Poradni.


SZKOLENIE DLA
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Szkolenie w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli Przedszkoli - II tura

W dniu 11 marca 2019 roku, o godzinie 16:00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11, odbędzie się druga część szkolenia pt. „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ćwiczenia praktyczne” podczas której omówimy diagnozę teorii umysłu i centralnej koherencji oraz przeanalizujemy studia przypadków. Szkolenie poprowadzi mgr Dominika Szewieczek-Smreczak, mgr Joanna Myślińska-Figiel oraz mgr Ewa Jurzykowska.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Dominika Szewieczek-Smreczak
Joanna Myślińska-Figiel
Ewa Jurzykowska


SZKOLENIE DLA
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Szkolenie w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli Przedszkoli

W dniu 4 lutego 2019 roku, o godzinie 16:00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11, odbędzie się szkolenie pt. „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ćwiczenia praktyczne”. które poprowadzi mgr Dominika Szewieczek-Smreczak, mgr Joanna Myślińska-Figiel oraz mgr Ewa Jurzykowska.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Dominika Szewieczek-Smreczak
Joanna Myślińska-Figiel
Ewa Jurzykowska


SZKOLENIE
TERAPIA BILATERALNA

Druga tura szkolenia z Terapii Bilateralnej

W dniach 31.01.2019r. - 01.02.2019r. w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 odbędzie się już druga tura szkolenia z Terapii Bilateralnej (program szkolny).

Celem szkolenia jest zapoznanie z występującymi symptomami i diagnostyką bilateralnej integracji, programem ćwiczeń i zajęciami praktycznymi – uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do pracy z grupą dzieci.

Szkolenie poprowadzą: Katarzyna i Martin Rychetsky.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 33 8118247

Organizatorzy:

Joanna Trela
Agata Niemczyk


PRZYJMOWANIE
WNIOSKÓW

Zmiana w zakresie przyjmowania wniosków na Zespół Orzekający

W związku ze zmianą przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wnioski na Zespół Orzekający wraz z dokumentacją są przyjmowane:

w PPPP w Czechowicach – Dziedzicach:
 • Wtorek  godz. 15.30 – 16.30
 • Piątek  godz. 09.00 – 10.00
w PPPP Filia w Bielsku – Białej:
 • Wtorek  godz. 16.00 – 17.00
 • Czwartek  godz. 16.00 – 17.00
 • Piątek  godz. 09.00 – 10.00

lub po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.


PRAKTYKI
STUDENCKIE

Praktyki Studenckie

practicezaq12wsx

Praktyki studenckie prowadzimy już od wielu lat. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie. Współpracowaliśmy już z wieloma uniwersytetami i szkołami wyższymi.

Czas trwania praktyk studenckich zależny jest od oczekiwań i preferencji uczelni. Często okres ten waha się od 2 do 6 tygodni.

Podstawowym celem praktyk studenckich jest poznanie od strony prawnej i praktycznej specyfiki pracy w Poradni. Praktyka daje możliwość poznania roli Poradni w systemie oświaty, celów i zadań oraz sposobów ich realizacji. Studenci mają okazję obserwować zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne i psychoedukacyjne prowadzone przez pracowników. Poznają zasady przeprowadzania diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz podstawowe narzędzia diagnostyczne. Zapoznają się z procedurami działania Zespołu Orzekającego oraz zasadami wydawania orzeczeń i opinii.

W sprawie organizacji i przebiegu praktyki w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach oraz Filii Poradni w Bielsku - Białej, oczekujemy od uczelni wysyłającej na praktykę swojego studenta następujących dokumentów:

 • Skierowania z uczelni z imieniem i nazwiskiem studenta, kierunkiem studiów i określeniem czasu trwania praktyki w Poradni;
 • Pisma przewodniego, w którym należy uwzględnić: cel praktyki i zakres umiejętności jakie powinien student, zdaniem uczelni, posiąść po zakończeniu praktyki w naszej placówce;
 • Informacji, co ma być warunkiem zaliczenia praktyki w Poradni i co ma być dokumentem podsumowującym jej odbycie - opinia, ocena słowna, uwagi o cechach osobowych i predyspozycjach do wykonywania zawodu w przyszłości itp.

W razie wątpliwości i pytań dotyczących odbywania praktyk prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Poradni: Numer telefonu: 32 2152220 lub 33 8118247 .


SZKOŁA
DLA RODZICÓW

Warsztaty Umiejętności wychowawczych dla rodziców

parentszaq12wsx

Pod hasłem: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć, mądrzej kochać i skuteczniej wychowywać swoje dzieci.

Treść zajeć:

 • Uczucia – jak sobie z nimi radzić?
 • Jak słuchać żeby dziecko do nas mówiło?
 • Jak zachęcać do współpracy?
 • Wspieranie procesu usamodzielniania się.
 • Jak chwalić żeby nie „zepsuć” dziecka?
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Zamiast karania.
 • Uwalnianie dzieci od funkcjonowania w narzucanych rolach.

Prowadzący:

Czechowice-Dziedzice:

 • mgr Rafał Pietrzyk – psycholog, terapeuta
 • mgr Marzanna Pietrzyk – psycholog, terapeuta

Bielsko-Biała:

 • mgr Joanna Iwaniak-Madej – psycholog, terapeuta
 • mgr Agata Niemczyk – pedagog

Prowadzący mają profesjonalne przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami.

Organizacja:

Miejsce zajęć:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czechowicach - Dziedzicach.
Czas trwania zajęć:
44 godziny, 11 spotkań raz w tygodniu w godz. 16.00-19.00 (środy)
Zapisy pod numerem telefonu Poradni 32 2152220

Miejsce zajęć:
Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna (Bielsko-Biała)
Czas trwania zajęć:
44 godziny, 11 spotkań raz w tygodniu w godz. 16.00-19.00 (poniedziałki)
Zapisy pod numerem telefonu Filii Poradni: 33 8118247

Ilość miejsc ograniczona! (12-14 osób)
Początek zajęć – wrzesień i marzec każdego roku

Szukaj
Pytania
W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami drogą telefoniczną lub mailową. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Kontakt.