Aktualności

Tutaj znajdziesz najnowsze ogłoszenia i aktualności dotyczące naszej Poradni


SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Kolejne spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla pedagogów i psychologów szkolnych

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach- Dziedzicach informują, że w dniu 21.10.2019r. o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla pedagogów i psychologów szkolnych z udziałem dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku – Białej Pani Beaty Podkańskiej.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawła II 2 (budynek Banku PKO, 3 piętro).


Serdecznie zapraszamy,
Dominika Bąk, Hanna Grzywa


NOWE DOKUMENTY
DO POBRANIA

Już wkrótce będą dostępne nowe wzory dokumentów dla potrzeb wydania orzeczeń i opinii

Szanowni Państwo,

od 16 września 2019 roku będą dostępne do pobrania nowe wzory dokumentów dla potrzeb wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dla celów wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.


Dyrekcja Poradni


SPOTKANIE DLA PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Pierwsze spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych na terenie Filii Poradni w Bielsku-Białej

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizuje spotkania dyskusyjno -warsztatowe dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w dniu 18.09.2019r. na terenie Filii Poradni w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 o godz. 10.00 (budynek Kuratorium Oświaty w Bielsku - Białej).

Tematyka spotkania:
 • organizacja współpracy Poradni z pedagogami i psychologami szkolnymi w roku szkolnym 2019/2020,
 • zmiany organizacyjne w placówce,
 • oferta dla szkół przygotowana przez pracowników Poradni na rok szkolny 2019/20,
 • konsultacje indywidualne.


Zapraszamy


POSZERZAMY SWOJE
KOMPETENCJE DIAGNOSTYCZNE

Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS – 2

W dniach 05-06.2019r. nasza Poradnia zorganizowała szkolenie „Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS – 2”. Skale IDS-2 to narzędzie diagnostyczne, które umożliwia wszechstronną ocenę zdolności poznawczych i kompetencji dzieci i młodzieży w wieku 5-20 lat.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach szkolenie to odbyło się w jednej z sal konferencyjnych tej szkoły w komfortowych warunkach. Uczestniczyły w nim 24 osoby – psycholodzy z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach, psycholodzy z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie, psycholodzy ze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach oraz psycholodzy z Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Eureka” w Łaziskach Górnych. Szkolenie poprowadziły dr Aleksandra Jaworowska oraz mgr Joanna Niedziela z Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie.


WAKACYJNE WARSZTATY
DLA DZIECI

Wakacyjne warsztaty dla uczniów klas III i IV wspierające sferę społeczno-emocjonalną

Szanowni Państwo,

W dniach 22-26 lipca odbyły się w naszej Poradni warsztaty dla uczniów klas III i IV rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Spotkania poprowadziły Panie psycholog mgr Dominika Szewieczek-Smreczak oraz mgr Joanna Myślińska-Figiel.

Podczas warsztatów dzieci ćwiczyły umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich uczuć i uczuć innych, adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji oraz radzenia sobie ze smutkiem, złością i strachem. W przyjaznej atmosferze, przeplatanej różnorodnymi zadaniami i zabawami uczniowie mieli możliwość poznania się, swoich zainteresowań, oczekiwań oraz wymiany doświadczeń.


INFORMACJA DLA
RODZICÓW

Informacja dla Rodziców dotycząca składania wniosków na Zespół Orzekający Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni Państwo,

informujemy, że w okresie wakacyjnym Zespół Orzekający Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się w dniach 27.08.2019r. oraz 29.08.2019r.

Wnioski na Zespół Orzekający będą przyjmowane od 19 sierpnia 2019 roku. Przed przybyciem do Poradni bardzo prosimy o wcześniejszą konsultację telefoniczną w celu ustalenia dokładniej godziny.


Dyrekcja Poradni


SPOTKANIE DLA
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Kolejne spotkanie w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli Przedszkoli

10 czerwca 2019 roku, o godzinie 16:00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11, odbędą się warsztaty pt. „Rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dzieci podczas zajęć wychowania przedszkolnego – wymiana doświadczeń”. Podczas tego szkolenia podsumujemy także dotychczasowe spotkania oraz przedstawimy koncepcję Sieci Wsparcia na kolejny rok szkolny 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy!


Dominika Szewieczek-Smreczak
Joanna Myślińska-Figiel
Ewa Jurzykowska


SPOTKANIE DLA
LOGOPEDÓW

Kolejne spotkanie dla młodych stażem nauczycieli logopedów

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizuje kolejne spotkanie dla młodych stażem nauczycieli logopedów. Spotkanie będzie miało charakter dyskusyjno-warsztatowy i odbędzie się w dniu 04.06.2019r., o godz. 14.00 na terenie Filii Poradni w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 (budynek Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej).

Temat spotkania: "Analiza indywidualnych przypadków – diagnoza i terapia".

Serdecznie zapraszamy!

Logopedzi Poradni


SPOTKANIE DLA
WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLI

Kolejne spotkanie dla wychowawców przedszkoli w Filii w Bielsku-Białej

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach Filia w Bielsku – Białej zaprasza na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie dla wychowawców przedszkoli. Spotkanie odbędzie się 16.05.2019r., godz. 15.00 Tematem spotkania będzie rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

Adres Poradni: Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44

Telefon kontaktowy: 338118247

Serdecznie zapraszamy!


INFORMACJA DLA
RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

Informacja dotycząca ucznia, który nie ukończył 15 lat (rocznik 2005) i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
w związku z koniecznością uzyskania przez kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia, którzy nie ukończyli 15 roku życia (rocznik 2005), opinii Poradni dotyczącej udzielenia zezwolenia na zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, należy pobrać i odpowiednio uzupełnić następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie (wypełnia lekarz) oraz opinię dotyczącą ucznia (wypełnia wychowawca i uczący nauczyciele). Dokumenty te są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY lub w sekretariacie Poradni.

Ponadto w celu uzyskania stosownej opinii należy skontaktować się ze wskazanymi niżej pracownikami Poradni.

W Czechowicach – Dziedzicach osobami do kontaktu są: Hanna Grzywa, Danuta Litner-Filipiak, Agata Niemczyk,

w Filii, w Bielsku – Białej: Wioletta Wiktor, Agata Niemczyk.

Dyrekcja Poradni.


SZKOLENIE DLA
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Szkolenie w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli Przedszkoli

6 maja 2019 roku, o godzinie 16:00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11, odbędzie się trzecia część szkolenia pt. „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ćwiczenia praktyczne”, podczas której przeanalizujemy studia przypadków oraz podsumujemy powyższy temat.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Dominika Szewieczek-Smreczak
Joanna Myślińska-Figiel
Ewa Jurzykowska


SPOTKANIE DLA
PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych w Filii w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy na kolejne, ostatnie w tym roku szkolnym, spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się dnia 08.05.2019r. o godz. 9:00 w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 44. Rozpocznie się ono od omówienia spraw bieżących, a następnie mgr Julia Pyttel poprowadzi prelekcję na temat centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Zapraszamy


SPOTKANIE DLA
LOGOPEDÓW

Spotkanie dla młodych stażem nauczycieli logopedów

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna organizuje kolejne spotkanie dla młodych stażem nauczycieli logopedów.

Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowy i odbędzie się w dniu 02.04.2019r. we wtorek o godz. 14.00 w Filii Poradni w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 (budynek Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej).

Temat szkolenia: „Diagnoza i nauka połykania”

Szkolenie poprowadzi mgr Joanna Czerwińska – Wydmuch – pedagog, logopeda.

Prosimy o zapisywanie się na szkolenie telefonicznie pod numerem: 33 8118247 do dnia 01.04.2019r.

Zapraszamy, logopedzi Poradni:

Agata Romaniak
Joanna Czerwińska-Wydmuch


SPOTKANIE DLA
PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych w Filii w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się 27.03.2019 r. o godz. 9:00 w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 44. Rozpocznie się ono od omówienia spraw bieżących, a następnie możliwe będą konsultacje indywidualne z pracownikami Poradni.

Serdecznie zapraszamy!


POWITANIE
DYREKTORA PORADNI

Powitanie nowego Dyrektora Powiatowej Poradni Pani mgr Agaty Niemczyk

Z dniem 1 marca 2019 roku funkcję Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach objęła Pani mgr Agata Niemczyk – dotychczasowa Pani Kierownik Filii w Bielsku-Białej. Natomiast obowiązki Filii przejęła mgr Wioletta Wiktor.

Nowej Pani Dyrektor życzymy wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z pełnionych obowiązków, cierpliwości oraz wyrozumiałości dla pracowników, rodziców i uczniów.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy dotychczasowej Pani Dyrektor mgr Hannie Grzywie za 12-letni okres na stanowisku Dyrektora Poradni, za pogodę ducha, empatyczne podejście do drugiego człowieka, wytrwałość w obliczu licznych zmian i upór w dążeniu do założonych celów. Informujemy także, że Pani Hanna nadal będzie pełniła rolę pedagoga – logopedy w Naszej Poradni.


SZKOLENIE DLA
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Szkolenie w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli Przedszkoli - II tura

W dniu 11 marca 2019 roku, o godzinie 16:00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11, odbędzie się druga część szkolenia pt. „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ćwiczenia praktyczne” podczas której omówimy diagnozę teorii umysłu i centralnej koherencji oraz przeanalizujemy studia przypadków. Szkolenie poprowadzi mgr Dominika Szewieczek-Smreczak, mgr Joanna Myślińska-Figiel oraz mgr Ewa Jurzykowska.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Dominika Szewieczek-Smreczak
Joanna Myślińska-Figiel
Ewa Jurzykowska


SZKOLENIE DLA
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Szkolenie w ramach Sieci Wsparcia dla Nauczycieli Przedszkoli

W dniu 4 lutego 2019 roku, o godzinie 16:00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 11, odbędzie się szkolenie pt. „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ćwiczenia praktyczne”. które poprowadzi mgr Dominika Szewieczek-Smreczak, mgr Joanna Myślińska-Figiel oraz mgr Ewa Jurzykowska.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Dominika Szewieczek-Smreczak
Joanna Myślińska-Figiel
Ewa Jurzykowska


SZKOLENIE
TERAPIA BILATERALNA

Druga tura szkolenia z Terapii Bilateralnej

W dniach 31.01.2019r. - 01.02.2019r. w Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44 odbędzie się już druga tura szkolenia z Terapii Bilateralnej (program szkolny).

Celem szkolenia jest zapoznanie z występującymi symptomami i diagnostyką bilateralnej integracji, programem ćwiczeń i zajęciami praktycznymi – uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do pracy z grupą dzieci.

Szkolenie poprowadzą: Katarzyna i Martin Rychetsky.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 33 8118247

Organizatorzy:

Joanna Trela
Agata Niemczyk


PRZYJMOWANIE
WNIOSKÓW

teamimportant12wsx

Zmiana w zakresie przyjmowania wniosków na Zespół Orzekający

W związku ze zmianą przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wnioski na Zespół Orzekający wraz z dokumentacją są przyjmowane:

w PPPP w Czechowicach – Dziedzicach:
 • Wtorek  godz. 15.30 – 16.30
 • Piątek  godz. 09.00 – 10.00
w PPPP Filia w Bielsku – Białej:
 • Wtorek  godz. 16.00 – 17.00
 • Czwartek  godz. 16.00 – 17.00
 • Piątek  godz. 09.00 – 10.00

lub po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.


PRAKTYKI
STUDENCKIE

Praktyki Studenckie

practicezaq12wsx

Praktyki studenckie prowadzimy już od wielu lat. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie. Współpracowaliśmy już z wieloma uniwersytetami i szkołami wyższymi.

Czas trwania praktyk studenckich zależny jest od oczekiwań i preferencji uczelni. Często okres ten waha się od 2 do 6 tygodni.

Podstawowym celem praktyk studenckich jest poznanie od strony prawnej i praktycznej specyfiki pracy w Poradni. Praktyka daje możliwość poznania roli Poradni w systemie oświaty, celów i zadań oraz sposobów ich realizacji. Studenci mają okazję obserwować zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne i psychoedukacyjne prowadzone przez pracowników. Poznają zasady przeprowadzania diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz podstawowe narzędzia diagnostyczne. Zapoznają się z procedurami działania Zespołu Orzekającego oraz zasadami wydawania orzeczeń i opinii.

W sprawie organizacji i przebiegu praktyki w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach oraz Filii Poradni w Bielsku - Białej, oczekujemy od uczelni wysyłającej na praktykę swojego studenta następujących dokumentów:

 • Skierowania z uczelni z imieniem i nazwiskiem studenta, kierunkiem studiów i określeniem czasu trwania praktyki w Poradni;
 • Pisma przewodniego, w którym należy uwzględnić: cel praktyki i zakres umiejętności jakie powinien student, zdaniem uczelni, posiąść po zakończeniu praktyki w naszej placówce;
 • Informacji, co ma być warunkiem zaliczenia praktyki w Poradni i co ma być dokumentem podsumowującym jej odbycie - opinia, ocena słowna, uwagi o cechach osobowych i predyspozycjach do wykonywania zawodu w przyszłości itp.

W razie wątpliwości i pytań dotyczących odbywania praktyk prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Poradni: Numer telefonu: 32 2152220 lub 33 8118247.


SZKOŁA
DLA RODZICÓW

Warsztaty Umiejętności wychowawczych dla rodziców

parentszaq12wsx

Pod hasłem: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć, mądrzej kochać i skuteczniej wychowywać swoje dzieci.

Treść zajeć:

 • Uczucia – jak sobie z nimi radzić?
 • Jak słuchać żeby dziecko do nas mówiło?
 • Jak zachęcać do współpracy?
 • Wspieranie procesu usamodzielniania się.
 • Jak chwalić żeby nie „zepsuć” dziecka?
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Zamiast karania.
 • Uwalnianie dzieci od funkcjonowania w narzucanych rolach.

Prowadzący:

Czechowice-Dziedzice:

 • mgr Rafał Pietrzyk – psycholog, terapeuta
 • mgr Marzanna Pietrzyk – psycholog, terapeuta

Bielsko-Biała:

 • mgr Joanna Iwaniak-Madej – psycholog, terapeuta
 • mgr Agata Niemczyk – pedagog

Prowadzący mają profesjonalne przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami.

Organizacja:

Miejsce zajęć:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czechowicach - Dziedzicach.
Czas trwania zajęć:
44 godziny, 11 spotkań raz w tygodniu w godz. 16.00-19.00 (środy)
Zapisy pod numerem telefonu Poradni 32 2152220

Miejsce zajęć:
Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna (Bielsko-Biała)
Czas trwania zajęć:
44 godziny, 11 spotkań raz w tygodniu w godz. 16.00-19.00 (poniedziałki)
Zapisy pod numerem telefonu Filii Poradni: 33 8118247

Ilość miejsc ograniczona! (12-14 osób)
Początek zajęć – wrzesień i marzec każdego roku

Szukaj
Pytania
W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami drogą telefoniczną lub mailową. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Kontakt.