Historia Poradni

Zapoznaj się z historią naszej Poradni

 • 1977

  Data powstania Poradni

  Poradnia powstała 1 lutego 1977 roku. Najpierw jako Filia Poradni w Pszczynie, a od 1 października 1977 roku rozpoczęła działalność jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Czechowicach – Dziedzicach. Wówczas w Poradni pracowały 3 osoby, a mieściła się ona w małym pokoju w Zespole Szkół Specjalnych, później w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 • 1978
  -
  1996

  Rozwój Poradni

  Systematyczny rozwój Poradni poprzez poszerzanie personelu. W 1988 roku otwarto Filię Poradni w Brzeszczach. Od roku 1990 Poradnia i Filia liczyła 14 pracowników i obejmowała swą opieką ok. 2,7 tysięcy dzieci i młodzieży.

 • 1996

  Nowa siedziba

  Od października 1996 roku zajmujemy pomieszczenia po internacie przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych. Dysponujemy 8 gabinetami w tym: gabinetem terapii grupowej, gabinetem terapii indywidualnej, logopedycznej, 3 gabinetami psychologicznymi, 2 pedagogicznymi, sekretariatem, zapleczem socjalnym.

 • 2005

  Powstanie Filli w Bielsku - Białej

  Od stycznia 2005 roku teren działania został rozszerzony na cały Powiat Bielski i utworzona Filia Poradni w Bielsku – Białej. Nazwa zmieniła się na Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Obecnie Poradnia dysponuje 20 etatami i zatrudnia pedagogów i psychologów prawie wszystkich specjalności oraz lekarza.

 • 2009

  Rozszerzenie działalności

  Od września 2009 roku Poradnia poszerzyła swoją działalność o dział wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

 • 2013

  Rozszerzenie działalności Poradni

  21 czerwca 2013 r. Rada Powiatu w Bielsku Białej wyraziła zgodę na utworzenie w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach zespołu wydajacego orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem.

 • 2023

  Nowa siedziba

  Od 01 marca 2023 r. Poradnia przeniosła swoje pomieszczenia do nowego budynku, mieszczącego się w Czechowicach-Dziedzicach na ul. Kasprowicza 48.